Tillsammans får vi lägre elpriser

Vi har en enkel idé som går ut på att ju fler vi är, desto lägre priser får vi. Så här långt har vi fått förtroendet att förhandla fram över 350.000 elavtal. Om du också vill utnyttja din makt som konsument och slippa ägna dig åt stressiga pris jämförelser, är du hjärtligt välkommen som medlem i Kundkraft.

En gång i månaden lägger Sveriges elleverantörer bud på elpriset i Kundkrafts auktion. Den elleverantör som lägger lägst elpris vinner och får leverera till oss medlemmar.

Billig el – enkelt
Auktionen garanterar ett lågt elpris till bra villkor.
Gratis medlemskap
Det kostar ingenting att vara med i vår auktion.
Automatisk omförhandling
Auktionen görs om varje år när ditt elavtal går ut och du får vinnande elleverantör. Du behöver inte göra något.

Elauktion – hur det fungerar

Baserat på de val och önskemål du registrerar när du blir medlem placeras du i en elauktion med övriga medlemmar som gjort samma val. Det baseras på valt startdatum och avtalstyp. Kundkraft informerar Sveriges elleverantörer inför elauktionen.

Elauktionen fungerar som en omvänd auktion och genomförs under en dag. Den elleverantör som har lämnat det lägsta anbudet i elauktionen vinner alla medlemmar som har deltagit.

Automatisk förnyelse av ditt elavtal

I samband med att det avtal du fått via Kundkraft börja löpa mot sitt slut kommer du att få information från oss om detta de och alternativ som gäller för kommande elavtal. Kundkraft genomför sedan automatiskt en ny upphandling för din räkning om du inte meddelat att du vill ändra alternativ eller inte delta alls. Du behöver alltså inte göra någonting för att ditt elavtal ska fönyas och riskerar därför aldrig att istället få ett ofta mycket dyrare s.k tillsvidarepris.

Vi ser enkelt till att du alltid har ett lågt elpris