Rörligt elpris – statistik

Sverige är sedan november 2011 indelat i fyra prisområden, nedan är rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme:

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
2013 januari  36,29  36,58  37,20  37,45
2013 februari  33,74  33,76  33,78  33,86
2013 mars  37,2  37,46  37,41  37,43
2013 april  37,67  37,72  37,88  38,14
2013 maj  31,9  31,92  32,07  32,1
2013 juni  30,24  30,29  30,31  30,39
2013 juli  29,93  29,91  29,90  30,67
2013 augusti 35,60 35,67 35,79 35,80
2013 september 39,06 39,05 40,36 40,62
2013 oktober 37,01 36,88 37,91 37,64
2013 november 33,20 33,20 33,70 36,62
2013 december 29,67 29,62 30,02 31,10

 

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
2012 januari 33,35 33,23 34,48 34,61
2012 februari 45,73 45,15 48,08 49,87
2012 mars 25,37 26,07 26,19 27
2012 april 27,88 27,91 27,96 29,87
2012 maj 26,67 26,73 27,43 29,33
2012 juni 23,80 23,78 24,72 32,18
2012 juli 11,7 11,6 11,7 17,3
2012 augusti 22,14 21,96 22,85 23,41
2012 september 25 24,90 25,32 25,74
2012 oktober 30,34 30,31 30,41 30,43
2012 november 29,42 29,37 29,25 29,52
2012 december 38,09 38,91 39,10 39,39

 

Max, min och årsmedel för rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme:

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Maxvärde
22,1
17,1
15,0
16,0
24,3
66,8
64,3
29,9
33,3
61,9
43,1
70,2
50,1
93,2
Minvärde
8,8
6,6
8,5
6,6
18,1
14,5
24,3
22,9
21,0
29,3
20,3
30,0
35,0
38,3
Medelvärde
14,4
12,1
11,9
12,0
21,1
25,2
33,3
25,6
27,6
44,5
28,0
49,1
39,3
54,6

Rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme, innan uppdelning i elområden:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
januari 22,1 17,1 14,3 16,0 18,2 22,9 64,3 26,3 21,0 37,3 24,9 43,5 44,1 67,1 62,70
februari 16,8 15,7 13,0 11,0 24,3 18,7 44,1 25,1 23,1 40,6 27,6 37,2 41,7 93,2 57,25
mars 13,7 13,7 10,9 10,3 23,5 16,9 35,5 26,4 28,0 49,2 22,0 30,0 39,5 57,4 56,33
april 13,5 12,7 8,9 10,8 24,0 15,9 27,6 24,4 28,3 45,9 20,5 40,8 37,6 42,8 48,87
maj 11,8 10,5 9,5 11,8 19,7 14,5 27,0 24,7 28,8 32,9 20,3 35,7 35,0 38,3 49,34
juni 11,4 12,3 9,2 10,5 23,2 18,1 24,3 29,0 24,8 41,9 25,0 54,0 38,6 40,2 44,86
juli 8,8 7,0 8,5 6,6 20,6 15,7 25,9 23,8 27,4 45,3 20,5 55,8 36,7 43,5 37,11
augusti 13,9 6,6 12,5 9,8 19,6 20,8 30,8 29,9 29,1 61,9 25,0 61,4 37,7 40,7 39,28
september 11,2 8,4 14,2 13,9 18,7 23,6 29,7 25,8 27,5 60,3 30,0 70,2 36,3 47,3 30,00
oktober 13,8 11,2 14,1 13,8 18,1 28,8 32,2 23,9 30,4 47,6 34,7 59,5 36,2 48,2 29,40
november 17,0 14,4 13,2 14,8 20,3 39,2 32,1 25,3 29,5 42,3 42,6 53,5 37,9 52,4
december 18,6 15,0 15,0 15,1 23,3 66,8 26,5 22,9 33,3 29,3 43,1 48,2 50,1 84,6

* Angivna priser avser spotpriset på Nordpool (exklusive påslag)

Från år 2011 anges Svenska Kraftnät schablonavräkningspris