Rörligt elpris – statistik

Sverige är sedan november 2011 indelat i fyra prisområden, nedan är rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme:

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
2014 januari 329,53 29,54 30,10 30,01
2014 februari 26,89 26,89 26,94 28,04
2014 mars 23,52 23,58 23,68 24,55
2014 april
2014 maj
2014 juni
2014 juli
2014 augusti
2014 september
2014 oktober
2014 november
2014 december
Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
2013 januari 36,29 36,58 37,20 37,45
2013 februari 33,74 33,76 33,78 33,86
2013 mars 37,2 37,46 37,41 37,43
2013 april 37,67 37,72 37,88 38,14
2013 maj 31,9 31,92 32,07 32,1
2013 juni 30,24 30,29 30,31 30,39
2013 juli 29,93 29,91 29,90 30,67
2013 augusti 35,60 35,67 35,79 35,80
2013 september 39,06 39,05 40,36 40,62
2013 oktober 37,01 36,88 37,91 37,64
2013 november 33,20 33,20 33,70 36,62
2013 december 29,67 29,62 30,02 31,10
Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
2012 januari 33,35 33,23 34,48 34,61
2012 februari 45,73 45,15 48,08 49,87
2012 mars 25,37 26,07 26,19 27
2012 april 27,88 27,91 27,96 29,87
2012 maj 26,67 26,73 27,43 29,33
2012 juni 23,80 23,78 24,72 32,18
2012 juli 11,7 11,6 11,7 17,3
2012 augusti 22,14 21,96 22,85 23,41
2012 september 25 24,90 25,32 25,74
2012 oktober 30,34 30,31 30,41 30,43
2012 november 29,42 29,37 29,25 29,52
2012 december 38,09 38,91 39,10 39,39
Rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme, innan uppdelning i elområden:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
januari 22,1 17,1 14,3 16,0 18,2 22,9 64,3 26,3 21,0 37,3 24,9 43,5 44,1 67,1 62,70
februari 16,8 15,7 13,0 11,0 24,3 18,7 44,1 25,1 23,1 40,6 27,6 37,2 41,7 93,2 57,25
mars 13,7 13,7 10,9 10,3 23,5 16,9 35,5 26,4 28,0 49,2 22,0 30,0 39,5 57,4 56,33
april 13,5 12,7 8,9 10,8 24,0 15,9 27,6 24,4 28,3 45,9 20,5 40,8 37,6 42,8 48,87
maj 11,8 10,5 9,5 11,8 19,7 14,5 27,0 24,7 28,8 32,9 20,3 35,7 35,0 38,3 49,34
juni 11,4 12,3 9,2 10,5 23,2 18,1 24,3 29,0 24,8 41,9 25,0 54,0 38,6 40,2 44,86
juli 8,8 7,0 8,5 6,6 20,6 15,7 25,9 23,8 27,4 45,3 20,5 55,8 36,7 43,5 37,11
augusti 13,9 6,6 12,5 9,8 19,6 20,8 30,8 29,9 29,1 61,9 25,0 61,4 37,7 40,7 39,28
september 11,2 8,4 14,2 13,9 18,7 23,6 29,7 25,8 27,5 60,3 30,0 70,2 36,3 47,3 30,00
oktober 13,8 11,2 14,1 13,8 18,1 28,8 32,2 23,9 30,4 47,6 34,7 59,5 36,2 48,2 29,40
november 17,0 14,4 13,2 14,8 20,3 39,2 32,1 25,3 29,5 42,3 42,6 53,5 37,9 52,4
december 18,6 15,0 15,0 15,1 23,3 66,8 26,5 22,9 33,3 29,3 43,1 48,2 50,1 84,6

* Angivna priser avser spotpriset på Nordpool (exklusive påslag)

Från år 2011 anges Svenska Kraftnät schablonavräkningspris