Teckna avtal - viktig information

Här hittar du all information om hur själva avtalet mellan dig och Kundkraft sätts upp, vilken information vi behöver och när vi kommer kunna ta över från din nuvarande elleverantör.

Genom att bli medlem i Kundkraft godkänner du våra avtalsvillkor samt vår Personuppgiftspolicy.

När du registrerar dig som medlem ger du en en fullmakt till Kundkraft som tillåter Kundkraft att inhämta dina anläggningsuppgifter i form av anläggningsidentitet och avtalslängd från din nuvarande elleverantör och nätägare. Observera att Kundkraft även avslutar eventuell automatisk förlängning av ditt nuvarande avtal. Kundkraft avvaktar sedan tills bindningstiden, på det befintliga avtalet, löpt ut. Sedan upphandlar Kundkraft ett nytt elavtal i ditt namn via elauktion ifrån det startdatum som den tidigare leverantören angivit i fullmaktsprocessen.

Kundkrafts tjänst är sedan löpande och avtalet omförhandlas en gång per år. Fullmaktsprocessen görs endast i samband med registreringen av medlemskapet i Kundkraft.

I korthet går Kundkrafts tjänst sedan ut på följande:

Kundkraft garanterar att de elkunder som ingår i upphandlingen har tecknat avtal med Kundkraft och att medlemmen därigenom ger Kundkraft fullmakt att för elkundernas räkning för den period upphandlingen avser, teckna leveransavtal med den vinnande elleverantören i upphandlingen kunden ingått i. Kundkraft förmedlar sedan den information som krävs för att elleverantör skall kunna uppfylla sina förpliktelser i enlighet med det leveransavtal som tecknas mellan elleverantör och elkund.

Vem har rätt att teckna elavtal

Den person som är nätabonnent (eller företag) och som därmed finns angiven på fakturan från nätleverantören är den som har rätt att teckna elavtal för anläggningsadressen.

Rätt namn på elavtal

I det fall som fel namn anges vid beställningen till Kundkraft kan inget leverantörsbyte ske. Det är även viktigt att rätt personnummer och anläggningsadress anges för att ett leverantörsbyte ska kunna ske.

Har du redan ett tidsbundet elavtal?

Som medlem kan komplettera era anläggningsuppgifter i kontakt med Medlemsservice, alternativt teckna hela medlemskapet per telefon igenom kontakt med Kundkraft. Kontrollera då att du inte har ett tidsbundet elavtal vars bindningsperiod sträcker sig längre än den leveransstart du valt att ditt nya avtal från Kundkraft ska avse. Väljer du en leveransstart hos Kundkraft som innebär att ditt nuvarande elavtal avbryts i förtid riskerar du att få en straffavgift från den leverantören du bryter elavtalet i förtid med. Automatisk förlängning samt uppsägningstid

Det normala är att en kalendermånad gäller som uppsägningstid vid ett leverantörsbyte men din elleverantör kan ha avtalat andra villkor för just ditt elavtal. Om du har en uppsägningstid på mer än en kalender månad måste du själv kontakta din nuvarande elleverantör för att säga upp avtalet det antal månader som villkoren innebär före den leveransstart du valt hos Kundkraft. Om ditt nuvarande elavtal förlängs automatiskt för tex ett helt nytt år måste du själv säga upp den automatiska förlängningen med din elleverantör.

Bindande elavtal

När du deltagit i en upphandling med Kundkraft kommer du att få information om det pris som upphandlingen givit. Detta pris gäller sedan som ett avtal mellan dig och den vinnande elleverantören. Att delta i en upphandling är således inte att betrakta som en offert eftersom du blir bunden av det resultat som upphandlingen givit.

Kan alla delta i Kundkrafts elupphandlingar?

Ja, oavsett om du är privatperson, företräder ett företag eller bostadsrättförening eller vill ansluta din sommarstuga är du alltid välkommen. Villkoret är dock att varje anläggningsadress har en, av nätleverantören beräknad, årsförbrukning som är minst 500 kWh per år.

Kontakta oss

Har du frågor om elmarknaden, elpriser eller ditt avtal kan du alltid kontakta vår medlemsservice
Telefon: 0770-175 400
E-post: medlemsservice@kundkraft.se

Du kan även se svar på vanliga frågor här.