Är Kundkraft en bluff?

Kundkraft är ingen bluff. En stor majoritet av svenska elkunder skulle spara pengar på att ansluta sig till Kundkraft.

Kundkraft är ingen bluff!

Kundkrafts tjänst har gett mängder av svenskar lägre elpriser sedan Kundkraft startades 1999. Kundkraft har mer än 120 000 medlemmar och varje månad genomför vi en auktion, där den elleverantör som bjuder lägst elpris får våra medlemmar som kunder. Vi bjuder in samtliga Sveriges elleverantörer till våra elauktioner så vi kan garantera ett bra elpris.

Tillsammans sätter vi press på Sveriges elleverantörer

På grund av vår stora köpkraft utmanar vi den svenska elmarknaden på riktigt. Vår köpkraft påverkar hela marknaden och gör att alla får bättre villkor. Ju fler vi är, desto mer utmanar vi de stora bolagen och påverkar förhållandena på marknaden.

Att vi har mer än 120 000 medlemmar i Kundkraft ser vi som ett bevis på att våra medlemmar är nöjda och är med länge. Man märker att tjänsten fungerar och att man får ett lågt elpris utan att behöva göra någonting.

Våra elpriser ligger cirka 20 % under snittpriset på marknaden

Om man jämför våra elpriser med snittpriset på den svenska marknaden, som rapporteras in till energimarknadsinspektionen, så är våra priser cirka 20 % lägre.

Den stora majoriteten av elkunder i Sverige som inte hela tiden håller koll på sitt elpris sparar alltså pengar på att vara medlem i Kundkraft. Därmed bör man kunna konstatera att Kundkraft inte är en bluff. Däremot kan det fåtal elkunder som är väldigt aktiva och ständigt jagar bäst pris lyckas hitta en lägre kostnad än via Kundkraft. Dessa elkunder är oftast en minusaffär för elbolagen.

Kundkraft erbjuder dig en totalt sett lägre elkostnad utan att du själv behöver engagera dig i att omförhandla elavtal varje år, eller oftare. Läs mer om våra priser.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601