Hur hanterar vi din data?

Dessa uppgifter samlas in i formuläret när du blir medlem:

Personnummer

För att veta att rätt person är med i elauktionerna behöver vi ditt personnummer. Det ska vara det personnummer som tillhör den personen som står på elavtalet. Med hjälp av personnumret hämtar vi ditt namn och din folkbokföringsadress från UC.

Anläggningsadress

För att veta vilken fastighet för förhandling av elavtal du som medlem behöver hjälp med behöver vi fastighetens adress (gatuadress, postnummer samt postort).

Kontaktuppgifter

För att kunna kontakta dig med information om t.ex. ditt elavtal behöver vi e-post och mobilnummer till dig.

Elbolagen behöver även uppgifter som t.ex. områdeskod och anläggningsnummer. För att du ska slippa skriva in dessa uppgifter själv hämtar Kundkraft dem via en fullmaktsprocess där vi kontaktar din nätägare och nuvarande elleverantör.

Dessa uppgifter hämtas från Zavann AB, som Kundkraft använder sig av vid fullmaktsprocessen:

Områdeskod

Områdeskoden består av tre bokstäver och preciserar i vilket område er fastighet tillhör.

Anläggningsnummer

Är det nummer som kan precisera vilken mätpunkt elen ska levereras till.

Årsförbrukning

En ungefärlig siffra på hur stor mängd el anläggningen förbrukar på ett år.

Bindningstid

Kundkraft bryter inga befintliga elavtal utan behöver ta reda på när ni som medlem tidigast kan få vår hjälp med förhandlingen om nytt elavtal.

När ett elbolag har vunnit en auktion där du ingår kommer dina uppgifter att skickas till denna elleverantör. Varje elbolag som samarbetar med Kundkraft har fått skriva under ett avtal som innebär att dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR, dvs. får dina uppgifter inte sparas hur länge som helst och inte heller säljas vidare till andra företag utan ditt godkännande. Personuppgifterna och anläggningsuppgifterna förmedlas till den vinnande elleverantören så att elen kan levereras till anläggningen som registrerats hos Kundkraft.

Data som delas med tredjepart:

Alla era personuppgifter delas i någon form med tredje part för att Kundkraft ska kunna fullgöra sin tjänst till er som medlem. Era adressuppgifter delas till exempel med vårt tryckeri så att information från Kundkraft som skickas via vanlig post ska kunna nå er.

Elleverantören som vinner elauktionen kommer också att ta del av era personuppgifter samt anläggningsuppgifter för att elen ska kunna levereras till den adress ni registrerat via vår hemsida.

Data som hämtas med tredjepart:

För att komplettera ert medlemskap med era anläggningsuppgifter hämtas dessa via en fullmaktsprocess. Kundkraft använder sig av Zavann AB vid fullmaktsprocessen där följande uppgifter inhämtas:

Områdeskod

Områdeskoden består av tre bokstäver och preciserar vilket område er fastighet tillhör.

Anläggningsnummer

Är det nummer som kan precisera vilken mätpunkt elen ska levereras till.

Årsförbrukning

En ungefärlig siffra på hur stor mängd el anläggningen förbrukar på ett år.

Bindningstid

Kundkraft bryter inga befintliga elavtal utan behöver ta reda på när ni som medlem tidigast kan få vår hjälp med förhandlingen om nytt elavtal.

Har ni som medlem godkänt att få erbjudanden om merförsäljning från Kundkraft så delas även era personuppgifter med vår partner Vardia Försäkring AB som utgör Kundkraft Försäkring. De uppgifter som delas är: Namn, personnummer, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och adress.

Utbegäran av data:

Du har rätt till att gå ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Radera användarens data:

Du har i vissa fall rätt till att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Om behandlingen grundar sig i ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter även rätt till radering av uppgifterna. Skicka ett meddelande till oss på medlemsservice@kundkraft.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601