Hur skyddar vi din data?

Data nödvändiga för förhindrande av bedrägeri

Kundkraft har ett berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Den data Kundkraft behandlar för att upprätthålla kundsäkerhet är personnummer och IP-nummer.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601