Kundkrafts personuppgiftspolicy

Kundkraft värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Kundkraft samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Kundkraft Sverige AB, org. nummer 556574-0601, Box 7488 103 92 Stockholm. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på medlemsservice@kundkraft.se

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Medlemskapet

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla Kundkrafts medlemskap och Kundkraft App.
 • Registrering av medlemskap,
 • vidarebefordran av uppgifter till de el-leverantörer vi samarbetar med,
 • kontakt via e-post, sms och ibland brev,
 • identitetsverifiering, samt
 • hantering av kundtjänst.


För Kundkraft app också insamlande av förbrukningsuppgifter och mätvärden för visualisering i appen.

 • Namn, personnummer,
 • kontaktuppgifter
 • IP-nummer,
 • Information om årsförbrukning, nuvarande elleverantör, bindningstid m.m.


För medlem som använder Kundkraft App också förbrukningsuppgifter och mätvärden.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi komma att inhämta adressuppgifter från Bisnode AB och UC AB (informationstjänster). I samband med att du blir medlem hos Kundkraft ger du Kundkraft en fullmakt att inhämta information om årsförbrukning, el-anläggning m.m från din befintliga elleverantör. Detta gör vi tillsammans med Zavann AB, en tjänst för webbfullmakter. Alternativt inhämtar Insurino AB uppgifter om årsförbrukning, elanläggning samt bindningstid.

Kundkraft App

För förbrukningsuppgifter och mätvärden inhämtar Kundkraft elförbrukning kontinuerligt för de medlemmar som använder Kundkrafts app. Insamlingen av dessa värden sker med hjälp av Turntide AB. I samband med registreringen i appen behöver medlemmen i fråga ge Kundkraft Sverige AB fullmakt att få möjlighet att ta emot mätvärden.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

De elleverantörer som Kundkraft vid var tid samarbetar med. Kundtjänst sker med kundtjänsthanteringssystem via Zendesk Inc, Soluno Business Communications, samt Reaktion.

Laglig grund:

Fullgörande av kundavtalet.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Kundkraft ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kundkraft. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Marknadsföring

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra Kundkrafts tjänst samt tilläggstjänster
 • Segmentering,
 • medlemsutskick (e-post) från Kundkraft,
 • analys av marknadsföring, samt
 • telefonsamtal i syfte att få dig att bli medlem hos Kundkraft igen om du väljer att avsluta medlemskapet.
 • Namn, födelsedatum,
 • kontaktuppgifter,
 • geografiskt område.
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör), Reaktion i Sverige AB (brevutskick), ClearOn AB (kundpremier).

Laglig grund:

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning eftersom där vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra vår tjänst överväger ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på medlemsservice@kundkraft.se så tar vi bort din information för detta ändamål.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kundkraft och medverkar i upphandlingar samt 12 månader därefter. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra Kundkrafts samarbetspartners tjänster.
 • Telefonsamtal i syfte att få dig att bli medlem hos Kundkraft,
 • telefonsamtal från vår samarbetspartner, samt
 • e-post i marknadsföringssyfte
 • Namn, personnummer,
 • födelsedatum,
 • kontaktuppgifter
 • geografiskt område.
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

De partners vi vid var tid samarbetar med t.ex. Gjensidige Försäkring AB, Otovo AB (solceller).

Laglig grund:

Samtycke. Vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett aktivt samtycke till oss.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på medlemsservice@kundkraft.se så blir du inte kontaktad för detta ändamål i framtiden.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kundkraft och inte tagit tillbaka ditt samtycke. Om du inte tar tillbaka ditt samtycke raderar vi all information 36 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra Kundkrafts tjänst på Facebook och Google’s annonsnätverk.
 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook, samt
 • Skapande av “Similar audience” på Google Adwords annonsnätverk.
 • e-postadresser
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Facebook Inc och Google Inc, Yahoo och Bing.

Laglig grund:

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra vår tjänst överväger ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på medlemsservice@kundkraft.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kundkraft. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Produktförbättring

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna förbättra Kundkrafts tjänst
 • Inbjudan att recensera och betygsätta Kundkrafts tjänst,
 • statistik
 • Namn,
 • e-post,
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Betygsättning sker med hjälp av Reco Sverige AB(Trustpilot) och Google Forms.

Laglig grund:

Berättigat intresse att förbättra vår tjänst. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på medlemsservice@kundkraft.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kundkraft. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Motverka bedrägerier

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Analysera personnummer eller IP-nummer.
 • Personnummer,
 • IP-nummer.
Laglig grund:

Berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning eftersom där vi bedömer att vårt intresse av att kunna skydda vår verksamhet överväger ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på medlemsservice@kundkraft.se. Notera att vi för detta ändamål har rätt att fortsätta hävda att vårt berättigade intresse för behandlingen väger över vid en intresseavvägning.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kundkraft. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet,bindande företagsinterna regler eller standardavtalsklausuler, med adekvata skyddsåtgärder. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna.

Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på medlemsservice@kundkraft.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren.

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda Kundkrafts tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Kundkrafts hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Kundkrafts hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Du kan se en fullständig lista på vilka cookies vi använder samt hur du själv styr användning av cookies här.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Kundkraft hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftskydd?

Om du har frågor om Kundkrafts behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till medlemsservice@kundkraft.se.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Kundkrafts hemsida och via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Senast uppdaterat: 2022-05-02


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601