Samarbetspartners

UC: Vid registreringstillfället så inhämtas information om fakturaadress via UC. Förnamn, efternamn samt adress är det som inhämtas.

Zavann: För att inhämta anläggningsuppgifter samt information om nuvarande elavtal använder Kundkraft sig av Zavann vid själva fullmaktsprocessen.

Reaktion: När Kundkraft informerar sina medlemmar om kommande elauktion skickas breven via tryckeriet Reaktion. I brevet till medlemmen finns förutom namn och adressuppgifter även information om den registrerade anläggningen som medlemmen önskar hjälp med elavtalet för. D.v.s. Anläggningsnummer och Områdes-ID.

Reco och Trustpilot: För att mäta våra medlemmars kundnöjdhet skickar Kundkraft via Reco och Trustpilot ut inbjudningar till medlemmarna med e-post så medlemmarna kan betygsätta Kundkrafts tjänst och ge feedback. För att kunna tillhandahålla detta krävs e-postadress samt förnamn till medlemmen i fråga.

Vardia: Förutom el så tillhandahåller Kundkraft också väldigt förmånliga försäkringar via en försäkringsförmedlare som heter Vardia. Med medlemmens samtycke så förmedlas personuppgifter till Vardia så att medlemmen kan få information om en bra försäkringspremie. För att kunna tillhandahålla denna tjänst förmedlar vi namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Elleverantör: Vid avslutad elupphandling så förmedlas samtliga uppgifter till den elleverantör som vunnit upphandlingen. D.v.s. Namn, personnummer, fakturaadress, anläggningsadress, anläggnings-ID, områdes-ID, e-postadress och telefonnummer.

Observera att Kundkraft i samtliga fall är data-controller och agerar personuppgiftsbiträde för alla våra medlemmar.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601