ARTIKLAR OM ELMARKNADEN

HUR ELPRISET STYRS AV VÄDRET

Elektricitet är en råvara som köps och säljs på börsen precis som olja, metaller och liknande. I Sverige sker det på den nordiska elbörsen Nord Pool. Som för allt annat som säljs på börsen går priserna upp och ner och ett elbolag kan på förhand inte veta vad de får betala för elen om, säg, ett halvår.

Nu upphandlar Kundkraft enbart el från förnybara källor

Nu tar vi på Kundkraft ett krafttag för miljön och sätter ännu mer press på elmarknaden. Från och med årsskiftet upphandlar vi enbart grön el, från 100 % förnybara källor – men till samma låga elpris som våra medlemmar är vana vid. Vi befinner oss i ett spännande skifte där allt fler väljer elavtal ur en miljösynpunkt och vi på Kundkraft vill ta vårt ansvar i att driva den gröna utvecklingen framåt.

ENERGISKATT – EN FÖRKLARING

Energiskatten är samhällets sätt att, förutom att generera skatteintäkter, få företag och privatpersoner att agera mer energieffektivt. Den ska få oss mer miljömedvetna och klimatsmarta. Målen är exempelvis att vi ska förbruka så lite hushållsel som möjligt, använda mer energisnåla apparater och att köra mindre bil.

FÖRSTÅ KWH OCH SPARA ENERGI

Elektriciteten du förbrukar mätas i kilowattimmar (kWh). Det är priset per kWh du jämför hos olika elbolag för att hitta det mest fördelaktiga. Men vad är en kilowattimme, och i förlängningen, hur mycket förbrukar du? De begreppen ska vi försöka reda ut här så att du kan få koll på din elförbrukning och kanske kunna spara energi och hitta de mest fördelaktiga avtalen.

Bättre regler för att skydda landets elkunder mot för höga nätavgifter

Nätbolagen ska varje år lämna in uppgifter till Energimarknadsinspektion om tillämpade nätavgifter. Detta ska ske senast den 31 januari och gäller från den 1a januari samma år. Energimarknadsinspektion konstaterar att skillnaderna i nätavgifterna från den 1a januari 2014 i snitt har ökat med 4 procent (exklusive inflation) jämfört med föregående år.

Förstå elräkningen – vad betalar du för

Tidigare i år fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag på ett nytt regelverk för att skydda kunderna och se till att elnätsavgifterna är rimliga. Elnäten är naturliga monopol och Ei har till uppgift att sätta en nivå för vad företagens intäkter högst får vara och ett av problemen med dagens reglering är att det inte finns några tydliga regler för hur företagens totala avgifter ska beräknas. Energimarknadsinspektionens förslag bygger på att man ska ta hänsyn till ålder när det kommer till nätavgift för el.

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris