Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Allt fler EU-länder når miljömålen

Allt fler EU-länder når miljömålen

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 2 maj, 2017

Artikel bild

EU har som mål att 20 procent av all energi ska komma från förnybara källor till år 2020. För EU som helhet går det bra och Sverige har hittills nått sina mål samt står för störst andel förnybar energi.

Men några av EU-länderna har halkat efter och har en lång väg kvar för att nå sina nationella mål.

Enligt siffror från Eurostat har andelen förnybar energi som används inom EU ökat till totalt 17 procent år 2015. Det är dubbelt så mycket jämfört med 2004 års andel på 8,5 procent och inom intervallet för 2020-målet på 20 procent.

Sverige har störst andel inom EU

Andelen förnyelsebar energi ökade i 22 av de 28 medlemsstaterna. I förhållande till målet för 2020 ligger Kroatien bäst till med 29 procent förnybart jämfört med målet på 20 procent.

– Sverige har i dag en andel på 53,9 procent förnyelsebar energi jämfört med målet på 49 procent förnyelsebart. Därmed har Sverige störst andel förnyelsebar energi inom EU och även Sverige har uppnått målet för 2020, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

EXTERN LÄNKAlltid grön el till lågt pris via Kundkraft – klicka här

Stora europeiska ekonomier som Tyskland, Frankrike och Storbritannien har ännu inte uppfyllt sina mål. Frankrike ligger hela 7,8 procentenheter ifrån målet, med 15,2 procent förnybart jämfört med målet på 23 procent. Lite bättre går det för Tysklands som är 3,4 procentenheter ifrån målet på 18 procent förnybar energi.

– Storbritannien som är på väg ut ur EU, har knappt nått halvvägs till målet. De ligger hela 6,8 procentenheter ifrån att nå en andel på 15 procent förnybart. Ett mål som ändå är relativt lågt om man jämför med övriga länder.

Allra sämst går det för Nederländerna som är hela 8,2 procentenheter från att nå sitt nationella 2020-mål.

Kundkraft stödjer utvecklingen

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.

– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbygganden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder oss för framtiden, säger Anders Kaijser.

– På så sätt bidrar Kundkrafts medlemmar till att Sverige är ett föregångsland inom EU avseende klimatpolitik.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna dessutom alltid ett lågt elpris.

– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal.

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601