Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Är vi villiga att betala för att göra Tyskland mer klimatvänligt?

Är vi villiga att betala för att göra Tyskland mer klimatvänligt?

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 5 jun, 2019

Artikel bild

Senaste tiden har debatten kring kärnkraft blossat upp ordentligt. Anledningen är att Ringhals 1 och 2 läggs ner inom kort. Men en fortsatt drift av reaktorerna skulle antagligen kräva statliga subventioner och leda till mer export av svensk el. Frågan är om svenska skattebetalare är villiga att betala för att göra Tyskland mer klimatvänligt?

Av ekonomiska skäl tog Vattenfall 2015 beslut om att stänga kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 & 2. Det låga elpriset sedan 2011 gjorde kärnkraften olönsam. Efter detta gjordes energiöverenskommelsen 2016, med mål om 100% förnybar energi till 2040 för att ersätta kärnkraften, vilket ytterligare befäste beslutet.

Men det senaste året har kärnkraftsdebatten blossat upp ordentligt. KD och M har hotat lämna energiöverenskommelsen om inte målet om “100% förnybart” till 2040 ändras till “100% fossilfritt” . En anledningen är att FN:s klimatpanel IPCC förespråkar en utbyggnad av kärnkraften globalt för att klara klimatmålen. En annan anledning är att elpriset varit högre senaste året vilket gjort kärnkraft lönsamt igen.- Vi märker att många medlemmar som vi pratar med tycker att Vattenfall borde förlänga driften av Ringhals 1 & 2, berättar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft sverige AB.

Kärnkraft skulle kräva subventioner

Vattenfall avvisar (exempelvis i en intervju i Dagens Industri 15 maj) förslag om att förlänga driften av Ringhals 1 och 2. Framförallt skulle det krävas stora investeringar för att uppgradera reaktorerna. Dessutom byggs det för närvarande väldigt mycket vindkraft. Enligt svensk vindenergi:s prognos (28/2 2019) kommer elproduktionen från vindkraft öka med 33% bara i år. Om reaktorerna är kvar i drift, skulle det leda till överkapacitet i det svenska elsystemet. Elpriset skulle gå ner och kärnkraften bli olönsam igen.- Att behålla driften av Ringhals reaktorer, när elpriset samtidigt är lågt, skulle kräva subventioner från staten, menar Anders Kaijser.

Är vi villiga att betala för att göra tyskar mer klimatvänliga?

Övergången från kärnkraft till vindkraft gör energisystemet mer väderberoende. Dagar med kallt väder, hög förbrukning och lite blåst, kommer Sverige tvingas importera kolkraft från Tyskland och Polen. När det istället blåser, samtidigt som förbrukningen är låg, kommer Sverige exportera el.- Om vi har kvar reaktorerna i drift så kommer Sverige exportera mer förnyelsebar el till våra grannländer och inte importera lika mycket kolkraft, menar Anders

Det innebär att en förlängning av driften är bättre för klimatet globalt. Sverige skulle inte behöva importera lika mycket kolkraft och våra grannländer skulle ha tillgång till mer förnyelsebar el från Sverige. Men det skulle samtidigt innebära att svenska skattebetalare betalar för att Polen och Tyskland får mer förnyelsebar el från Sverige.- Jag är inte säker på att svenska skattebetalare är villiga att betala för att Tyska konsumenter blir mer klimatvänliga, säger Anders.

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601