Välj undersida
Elguiden / Artiklar / "Den höga skatten på el är inte försvarbar"

"Den höga skatten på el är inte försvarbar"

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Uppdaterad 12 apr, 2019

Publicerad 29 mar, 2019

Artikel bild

Energiskatten har fyrdubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996, och skatter samt avgifter till staten står i dagsläget för ca 45% av svenska konsumenters elkostnader. Samtidigt som man lägger miljardbelopp på subventioner för elbilar och solel, så beskattas elkonsumtionen kraftigt. “Det är inte logiskt ur klimatsynpunkt, eftersom svensk elproduktion är i stort sett koldioxidfri”, menar Anders Kaijser som är VD på Kundkraft.

Elkostnaderna för svenska konsumenter består av tre delar; den förbrukade elen, transporten av elen via elnätet, samt skatter och avgifter till staten. Skatter och avgifter står för ungefär 45% av den totala elkostnaden, och energiskatten inklusive moms innebär en kostnad på 8676 kr per år för en villaägare med 20 000 kWh i förbrukning. 

Skatten är inte logisk

Sedan avregleringen 1996 har energiskatten ökat med 380%, från 9,1 öre per kWh till 34,70 öre/kWh. Dessutom betalar man moms på skatten, så skatten är i realiteten 43,4 öre/kWh.- Det konstiga är att energiskatten ofta gör det dyrare att göra ett miljövänligt val. Den är inte logisk ur klimatsynpunkt, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.se.

Punktskatter, såsom energiskatten, tobaksskatten eller alkoholskatten, kan vara effektiva för att styra beteenden mot mer hälsosamma eller miljövänliga alternativ utan att hämma jobb och tillväxt.- Elproduktionen i Sverige är i det närmaste koldioxidfri, och dessutom är skatten lika hög oavsett vilken källa den kommer ifrån. Därmed kan det inte vara miljöskäl som motiverar den höga elskatten, säger Anders.

Risk att skatten höjs ännu mer2016 gjordes en energiöverenskommelse i riksdagen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, med det övergripande målet att uppnå 100 procent förnybar elproduktion 2040. Överenskommelsen innebar samtidigt att energiskatten höjdes ordentligt 2017, 2018 och 2019. Av denna anledning oroar sig många att Januari-överenskommelsens “gröna skatteväxling” på 15 miljarder kr kommer innebära att energiskatten höjs ännu mer.- Jag tycker att man istället borde gynna de konsumenter som gör ett miljövänligt val, såsom Kundkrafts medlemmar som bara använder grön el och därmed bidrar till målet om 100% förnybar produktion 2040, säger Anders Kaijser.

Kundkrafts hundratusentals medlemmar använder enbart el från vind, vatten och solkraft, vilket bidrar till att stödja utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige. 

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601