Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Ellevio får sämst betyg

Ellevio får sämst betyg

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Uppdaterad 3 jun, 2020

Publicerad 4 dec, 2017

Artikel bild

De tre stora elnätjättarna, Ellevio, Eon och Vattenfall, får bottenbetyg i en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex har genomfört. Sämst betyg av alla energibolag får tidigare Fortum-ägda Ellevio, som bara får en kundnöjdhet på 45 av 100 jämfört med branschmedel på 60.

Svensk Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten i Energibranschen sedan 2004. Senaste året sjunker kundnöjdheten för energibranschen. Sämst betyg får elnätbolagen, och framförallt de tre stora elnätjättarna, vilket kan förklaras av stora prishöjningar som dessa bolag har genomfört senaste åren.

Jag tror många är missnöjda med att man inte kan byta nätbolag, samtidigt som man märker att priserna höjs, säger Anders Kaijser som är VD på Kundkraft.se.

Som Kundkraft rapporterat tidigare, har de tre största nätjättarna höjt elnätsavgiften med 41% de senaste 7 åren. 

– Det är helt orimliga höjningar vilket visar

att dagens regleringar inte fungerar, menar Anders Kaijser.

Elnätsbolagens dåliga betyg smittar av sig

Till skillnad från Elnätsbolagen som har monopol på det geografiska område där man äger nätet, är elhandelsbolagen utsatta för konkurrens och kunderna kan välja fritt mellan elhandelsbolag.

Men även för elhandelsbolagen sjunker kundnöjdheten.

Tyvärr smittar missnöjet på elnätbolagen över även på flera elhandelsbolag, vilket sänker kundnöjdheten, menar Anders Kaijser.

Det bekräftas av att det framförallt är de tre stora elnätjättarnas motsvarande elhandelsbolag som sänker medeltalet. Fortum, vilket är anvisningsbolag för Ellevios elnät, har exempelvis sämst kundnöjdhet av alla elhandelsbolag i Sverige.

Spara 4500 kr med Kundkraft

Om man är besviken på sitt elbolag så tycker jag att man skall gå med i Kundkraft, säger Anders Kaijser.

Via Kundkraft får man alltid det elbolag som bjuder lägst pris i våra elauktioner. Det har resulterat i att våra medlemmar i snitt sparar 3600 kr per år på att vara med i Kundkraft, jämfört med snittpris på anvisningsavtal, berättar Anders.

Villaägare sparar i snitt 4500 kr per år. 

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601