Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Elnätspriset sjunker – för första gången på 5 år

Elnätspriset sjunker – för första gången på 5 år

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 25 nov, 2020

Artikel bild

Den årliga Nils Holgersson-rapporten har släppts och visar på ett trendbrott vad gäller elnätspriserna under året som gått. Medelpriset i Sveriges 290 kommuner har sänkts, men fortfarande råder stora skillnader runt om i landet. I över en tredjedel av kommunerna har elnätspriset faktiskt ökat mer än konsumentprisindex vilket visar på de stora skillnaderna. Totalt sett sjunker däremot de sammantagna kostnaderna för el med hela 12 % jämfört med förra året.

Nils Holgersson-rapporten tas årligen fram av bl.a. HSB riksförbund, Hyresgästföreningen, Bostadsrätterna, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Rapporten visar på kostnader för el, värme, varmvatten, avlopp och renhållning som är kopplade till bostaden. Syftet med rapporten är att redovisa skillnaderna i pris baserat på landets 290 kommuner, och förhoppningsvis skapa en debatt som kan bidra till förändring. Mätperioden som rapporten baseras på är juli 2019-juni 2020.

Elhandelspriset 32% billigare i år
Vad gäller de sammantagna kostnaderna för el, det vill säga elnät, elhandel och elskatt, visar rapporten på en stor sänkning jämfört med i fjol. Totalt sett har de elrelaterade kostnaderna i landet sjunkit med 12 % i snitt. Under 2019 ökade kostnaderna med samma andel vilket då berodde på ökade elhandelspriser. I år har elhandelspriset sjunkit med hela 32 %, något som påverkar den totala kostnaden stort.

- Vad som påverkat elhandelspriset under året är framförallt de goda tillgångarna på vatten i vattenkraften samt den ökade mängden vindkraft i elsystemet, säger Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Elnätspriserna sjunker - första gången på 5 år
Förutom sänkta elhandelspriser visar även rapporten på sjunkande elnätspriser. Medelpriset för landets 290 kommuner har sänkts, men fortfarande råder stora skillnader baserat på var i landet man bor. Att elnätspriset sjunker är anmärkningsvärt, även om det är en liten sänkning på -0,4 % är det ett steg i rätt riktning. Eftersom elnätsbolagen själva beslutar om elnätspriset utifrån de gällande intäktsramarna kan priset skilja ordentligt, och i över en tredjedel av kommunerna har avgifterna ökat mer än konsumentprisindex. Dyraste elnätspriset gäller i Bergs kommun i Jämtland och är 63% dyrare än elnätspriset i Borlänge, Dalarna. Även om själva elhandelspriset sjunker är fortfarande elnätspriserna en stor andel av hushållens totala kostnad för el.

- Att elnätspriset i snitt nu sjunker är ett steg i rätt riktning, men att lyfta frågan om de stora prisskillnaderna är viktigt för debatten. Personligen tror jag att flera av de prishöjningar som en del lokala elnätsbolag har gjort är obefogade, menar Anders Kaijser, vd för Kundkraft Sverige AB.

Till artiklar

© 2021 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601