Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Hela Europas elnät behöver sammanlänkas

Hela Europas elnät behöver sammanlänkas

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Publicerad 5 maj, 2018

Artikel bild

I takt med att andelen vind- och solkraft successivt ökar ställs det helt nya krav på Europas elnät. Förutom krav på nya möjligheter att lagra överskott av el, så kommer hela Europas elnät behöva sammanlänkas, så att exempelvis överproduktion av el när vinden blåser hårt i norra Europa kan säljas till södra Europa.

För att nå gemensamma klimatmål behöver Europas elproduktion på sikt bli helt koldioxidfri. Det innebär, som det ser ut idag, att vind- och solkraft kommer behöva byggas ut radikalt och stå för majoriteten av elproduktionen i Europa inom några årtionden.

Vind och sol innebär nya utmaningar

Både vind och sol är variabla energikällor, vilket innebär stora utmaningar. När det inte är blåsigt alternativt är soligt är produktionen nästan noll, men när det istället är blåsigt eller soligt kan produktionen bli så hög att det produceras för mycket el.

Vi kommer behöva bygga nya möjligheter för att lagra överproduktion av el. Dessutom behöver hela Europas elnät sammanlänkas på ett bättre sätt så att överproduktion kan exporteras över betydligt längre avstånd än idag, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Krävs en strategi på EU-nivå

I dagsläget exporteras och importeras el dagligen inom Norden. Men eftersom vädret är ungefär detsamma i norden så kommer det nordiska elhandels-systemet inte att räcka till inom ett par årtionden. För att överproduktionen skall kunna utnyttjas bättre behöver man kunna exportera överskottsel från exempelvis norra till södra Europa.

Om vi skall lyckas bygga ett elhandelssystem som sammanlänkar hela Europa, med ledningar från norr till söder och från öster till väster, krävs en strategi på EU-nivå, där stater och nätbolag börjar planera för en storskalig utbyggnad av elnätet, menar Anders Kaijser.

Kundkraft bidrar till omställningen

Kundkraft har valt att genomföra upphandling av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.- Genom att välja el från förnybara energikällor bidrar Kundkrafts medlemmar till utveckling och utbyggnad av mer hållbara sätt att producera el, menar Anders.

Medlemmarna är klimatsmarta samtidigt som de sparar pengar.- Kundkrafts medlemmar sparar i genomsnitt 3600 kr per år jämfört med anvisningsavtal och bidrar dessutom till en “grönare värld”, menar Anders

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601