Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Högre elpriser - i utbyte mot förnyelsebar energi?

Högre elpriser - i utbyte mot förnyelsebar energi?

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 28 feb, 2019

Artikel bild

Elpriset har under inledningen av 2019 legat kvar på höga nivåer, vilket resulterat i dyra elräkningar. I år och nästa år läggs Ringhals 1 och 2 ner, samtidigt som utbyggnaden av vindkraft går i rekordfart. Frågan är - måste vi vänja oss vid ett högre elpris, i utbyte mot mer förnyelsebar energi? 

Elpriset har under inledningen av 2019 legat kvar på höga nivåer, vilket resulterat i dyra elräkningar. I år och nästa år läggs Ringhals 1 och 2 ner, samtidigt som utbyggnaden av vindkraft går i rekordfart. Frågan är - måste vi vänja oss vid ett högre elpris, i utbyte mot mer förnyelsebar energi?

I januari noterades ett snittpris på 56,81 öre/kWh i elområde 3, vilket är en ökning med 75% jämfört med samma period förra året. Det höga elpriset i kombination med en hög förbrukning under januari har gjort att många har fått en rekordhög elräkning. Framför allt beror det på förra sommarens torra väder som fortfarande påverkar nivåerna i de nordiska vattenmagasinen.

Elpriset närmaste tiden

Frågan är hur elpriset kommer att utvecklas det kommande året? 

Jag tror att elpriset kommer gå ner närmsta tiden om man jämför med föregående månader. Trots att Ringhals 2 stänger under året tror jag inte att det påverkar priset så mycket eftersom utbyggnaden av vindkraft just nu är väldigt omfattande, säger Kajsa Sundqvist som är elrådgivare på Kundkraft.

Under 2018 producerades 6,7 TWh i Ringhals 2 och vindkraften förväntas i år uppgå till 7 TWh enligt rapporter från Svensk Vindenergi.

Produktionen blir alltså likvärdig men samtidigt får man ha i åtanke att Ringhals 2 just nu går på halverad kapacitet fram till maj på grund av ett generatorbyte, säger Kajsa.

På längre sikt - omställningen ger fler toppar och dalar

Enligt energiöverenskommelsen från 2016 ska all energi komma från förnyelsebara energikällor år 2040. För att nå målet måste en rad investeringar i utbyggnad av elnätet samt utbyggnaden av förnyelsebar energi göras de kommande åren.

Finansieringen av dessa investeringar kommer antagligen att leda till att konsumenterna får räkna med förhöjd skatt eller höjda elnätsavgifter inom en 10-års period, menar Kajsa vidare.

Samtidigt kommer elpriset bli mer varierande och påverkas mer av väder och vind, i takt med att andelen förnyelsebar energi ökar vilket kan ge fler toppar och dalar i priset.

Slutsatsen är att elnätsfakturan antagligen kommer bli ännu högre på sikt men här kan man som konsument inte göra så mycket annat än att minska på sin elförbrukning, säger Kajsa.

När det kommer till elhandelsavtalet kan det vara klokt att se över sitt avtal när det är dags för omförhandling.

Eftersom priserna förväntas variera mer kan det vara bra att binda sitt pris om man förbrukar mer och vill veta sitt pris varje månad, rekommenderar Kajsa.

Din nästa elräkning

Elpriserna har under februari sjunkit då det blåst mycket och varit milda temperaturer. Spotpriset för februari förväntas därför ligga på lägre nivåer jämfört med i januari. Under våren är prognosen att elpriset stabiliseras en aning, men eftersom det fortfarande är underskott i vattenmagasinen behöver produktionen från t.ex. vindkraften vara desto större. 

Har du ett rörligt elpris kan du alltså förvänta dig en något lägre kostnad kommande månad. Förmodligen har också förbrukningen i de flesta hushåll sänkts med tanke på vädret.

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601