Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Klimathotet kräver “aldrig tidigare skådade ansträngningar”

Klimathotet kräver “aldrig tidigare skådade ansträngningar”

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Publicerad 8 okt, 2018

Artikel bild

Den globala uppvärmningen behöver begränsas till 1,5 °C vilket kommer kräva oöverträffade förändringar i alla aspekter av samhället, skriver FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport. Enligt rapporten ser man redan idag stora konsekvenser av den globala uppvärmningen. Fortsätter utvecklingen kommer det leda till svält, klimatflyktingar och antagligen fler krig, enligt rapporten.

Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, visar att åtgärderna för att minska den globala uppvärmningen behöver intensifieras för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °

C. Rapporten bygger på ca 6000 vetenskapliga referenser från tusentals klimatforskare, och har sammanställts av ett 90-tal experter från 40 olika länder. Rapporten menar att den globala uppvärmningen behöver begränsas till 1,5 ° C för att minska effekter på ekosystem, människors hälsa och välbefinnande.

 Utifrån rapporten blir det uppenbart att de beslut som vi fattar de närmaste åren är avgörande för att säkerställa en trygg och hållbar värld för alla, säger Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Stora konsekvenser av klimatförändringarna

Rapporten visar att man redan idag ser stora konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Enligt en samlad bedömning från olika mätinstitut har vi idag en global uppvärmning på 1°C jämfört med förindustriella nivåer (ca 1850). Ett mer extremt väder, stigande havsnivåer och minskande arktisk havsis är bland de största förändringarna.- Om uppvärmningen fortsätter till 2 °C över förindustriella nivåer skulle det innebära extrema utmaningar i stora delar av världen, berättar Anders.

Enligt rapporten skulle en uppvärmning med 2 °C leda till kollapsad matförsörjning med kraftigt minskade skördar i framförallt Kina & Indien. Uppvärmningen skulle enligt rapporten leda till torka och klimatflyktingar, vilket även skulle öka risken för oroligheter och krig.

De närmaste 10 åren är avgörande

Rapporten från IPCC konstaterar att en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 ° C är möjlig, men kräver "snabba och långtgående" förändringar inom energiproduktion, industri, fastigheter, transporter och i hur städer fungerar. Det globala nettot av mänskligt orsakade koldioxidutsläpp (CO2) behöver minska med cirka 45 procent från 2010 års nivåer till år 2030, för att inte den globala uppvärmningen skall bli mer än 1,5 °C.- Om vi skall lyckas måste vi börja förändra vårt sätt att leva redan idag och de närmaste åren, säger Anders Kaijser.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandling av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt bidrar alla Kundkrafts medlemmar till en omställning mot en värld med lägre koldioxidutsläpp. - Genom att välja el från förnyelsebara energikällor bidrar Kundkrafts 250 000 medlemmar till utveckling och utbyggnad av mer hållbara sätt att producera el. Självklart behöver vi alla göra betydligt större förändringar än att bara byta till förnybar el, men det är en enkel åtgärd som alla kan börja med, tycker Anders.

Dela den här artikeln

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601