Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Nätbolagens möjligheter att höja priset bör begränsas

Nätbolagens möjligheter att höja priset bör begränsas

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 19 jun, 2019

Artikel bild

Strax innan valet 2018 presenterade dåvarande regering ett förslag som skulle begränsa elnätsföretagens oskäliga avgiftshöjningar. Men nu har EU-kommissionen kritiserat förslaget, vilket skapar frågetecken. “Regeringen måste stå på sig och visa att man klarar av att reglera elnätsföretagens monopolställning”, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Mellan 2015 och 2019 höjde de stora elnätsjättarna Vattenfall, E.ON och Ellevio avgifterna med över 30% samtidigt som konsumentindex ökade med bara 6%. Från den 1 juli höjer E.ON elnätsavgiften med ytterligare 10% och efter höjningen har många av E.ON:s elnätskunder fått en ökad kostnad med nästan 50% på knappt 5 år.- Eljättarnas avgiftshöjningar har varit oskäliga och visar att regleringen av elnätsmarknaden inte fungerat, menar Anders Kaijser som är vd för Kundkraft Sverige AB.

Strax innan valet i höstas presenterade dåvarande energimarknadsminister Ibrahim Baylan ett förslag för prisreglering som skulle begränsa elnätsföretagens avgiftshöjningar. Förslaget utlovade sänkningar med upp till 20%, och över en 5-årsperiod 50%, för vissa konsumenter.EU-kommissionen kritiserar förslaget

Men nu har EU-kommissionen kritiserat frågan eftersom de anser att regeringen styr prisregleringen på ett otillåtet sätt. För närvarande håller energiminister Anders Ygeman på att ta fram ett formellt svar till EU-kommissionen.- Jag hoppas att regeringen klarar av att hålla vad som utlovades strax innan valet 2018, så att avgifterna inte tillåts höjas på det sätt som gjorts hittills, säger Anders.

I Sverige har elnätsföretagen monopol på kunderna i det nätområde de äger. För att säkerställa att elnätsföretagen tar ut en skälig avgift kontrolleras elnätsföretagen av Energimarknadsinspektionen. Men efter en rättegång 2014, där energimarknadsinspektionen förlorade, har avgifterna kunnat höjas rejält.- Energimarknadsinspektionen har inte lyckats tillräckligt bra med att begränsa elnätsföretagens möjligheter att utnyttja sin monopolställning, menar Anders

Elnätsföretagen är samtidigt kritiska mot regeringens prisregleringsförslag. De menar att man har stora investeringar framför sig de kommande åren, och att den nya prisregleringen kommer begränsa investeringstakten eftersom den tillåtna avkastningen är för låg. Men enligt Anders Kaijser är detta bara ett politiskt spel, och att elnätsföretagen kommer ha råd med investeringar i elnätet.- Elnätsjättarna har krav på stora vinstmarginaler från sina ägare, och det är egentligen därför de är kritiska mot det nya förslaget, menar Anders 

Dela den här artikeln

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601