Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Nu kan nätavgifterna sänkas

Nu kan nätavgifterna sänkas

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Publicerad 24 okt, 2019

Artikel bild

Höga nätavgifter har länge varit en het debattfråga som fått konsumenter att rasa mot sina elnätsbolag. Under de senaste åren har prisökningar skett med jämna mellanrum för att säkra landets elnät mot väderpåverkan och göra de mer driftsäkra. Många konsumenter ifrågasätter dock anledningen till prisökningarna och menar på att nätbolagen maximerar sin vinstavkastning på en marknad där det råder monopol.

Höga nätavgifter upprör

Nätavgifterna tas ut av det bolag som äger nätanslutningen i ditt område. Priserna sätts utifrån bolagets egna tariffer och det finns både en fast och rörlig del på nätfakturan. Det finns omkring 180 elnätsbolag runt om i landet, både stora bolag men även mindre lokala bolag.

För Sveriges elkonsumenter innebär det stora skillnader på nätavgiften beroende på var i landet man bor då vissa bolag tar ut betydligt högre nätavgifter än andra. Även om Energimarknadsinspektionen (Ei) reglerar lagkraven och intäktsramarna för hur mycket nätbolagen kan ta ut för sina kunder, så har de flesta upplevt att priserna skenat de senaste åren.

Vi har många medlemmar som ringer in angående sin nätfaktura. I de flesta fall betalar medlemmen mer för nätavgiften än för själva förbrukningselen vilket irriterar många, säger Kajsa Sundqvist rådgivare på Kundkraft.

Ny reglering av nätavgifter från 2020 

Energimarknadsinspektionen (Ei) sätter för varje 4-årsperiod en intäktsram för hur mycket nätbolagen får ta ut. De två senaste gångerna har regleringarna överklagats av nätbolagen i domstol vilket lett till att Ei inte fått igenom sina förslag.

Det handlar om belopp på flera miljarder mer som nätbolagen kunnat ta ut mot sina kunder när de vunnit i domstol. Kostnaden för drift och utveckling av elnätet är såklart en skälig orsak till prisökningarna, men det är svårt att säga att hela intäktsramen enbart gått till detta om man tittar på de rapporter som Ei kommit med, säger Kajsa.

Inför den nya avtalsperioden 2020-2023 kommer alla nya prisramar vara presenterade senast sista oktober. Hur det visar sig på din nätfaktura är svårt att förutse.

Vissa kunder kan fortfarande betala lika mycket om nätbolaget inte nått sin maximala uttag av nätavgifter från föregående avtalsperiod. Andra kan få en sänkning direkt de nya reglerna träder i kraft om bolaget i fråga maximerat kostnaden tidigare. Prisjusteringar kan ske också löpande eftersom lagen inte kräver någon specifik tidpunkt för att genomföra ändringarna, säger Kajsa. 

Så kan du påverka din nätfaktura

Trots att elnätsbolagen har egna tariffer för nätavgifter och överföringsavgifter kan du påverka din faktura för detta.

Genom över sin förbrukning och göra energismarta val blir fakturan från ditt nätbolag såklart lägre eftersom den rörliga delen (överföringsavgiften) baseras på din förbrukning. Ju mindre elförbrukning, desto lägre överföringsavgift, säger Kajsa.

Ett annat tips är att se över styrkan i sina eluttag. Högre ampere betyder högre kostnad. Ibland kan det vara möjligt att sänka den totala effekten i eluttagen och tänka på att sprida ut elanvändningen istället, tipsar Kajsa om. Ta kontakt med ditt nätbolag för att fråga vad du kan göra. 

Så avläser du din nätfaktura

Fakturan du får från ditt nätbolag består av en fast del och en rörlig del samt energiskatt. Här kommer en förklaring till de olika begreppen som du hittar på din faktura:

Nätavgift

En fast avgift du betalar till nätbolaget varje månad. Nätavgiften bestäms av ditt nätbolag och kan bland annat variera beroende på hur hög säkring du har i ditt hem.

Överföringsavgift

- En rörlig avgift du betalar för antalet kilowattimmar du förbrukat under en månad. Överföringsavgiften bestäms av ditt nätbolag.

Energiskatt

- Faktureras från ditt nätbolag sedan årsskiftet 2018. Skatten ligger för år 2019 på 43,38 öre/kWh inkl moms i de flesta områden. I områden som har reducerad energiskatt ligger kostnaden på 31,38 öre/kWh inkl moms. Regeringen beslutar varje år om priset för energiskatten. 

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601