Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Nya amorteringskrav ger liten effekt på bostadsbubblan

Nya amorteringskrav ger liten effekt på bostadsbubblan

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 13 okt, 2015

Artikel bild

Priserna på bostäder har ökat kraftigt under de senaste åren och frågan om vi befinner oss i en bostadsbubbla är högaktuell. Ett förslag på åtgärd för att motverka prisökningen är amorteringskrav. En ny undersökning från Kundkraft visar dock att de kommer ha liten effekt på försäljningen av bostäder.

Undersökningen genomfördes i september av Inizio på uppdrag av Kundkraft, som erbjuder gruppupphandling av bolånel och pension. 1055 personer, 18 år och äldre, deltog och svarade på frågor kring bland annat bostadsmarknaden.

I undersökningen ställdes frågan ”Det finns förslag om att införa krav på amortering vid tecknande av nya bolån under 2016. Hur kommer du att agera om amorteringskrav på nya bolån införs?” Det vanligaste svaret var att inte agera alls - nära hälften av de svarande (45 %) angav att de varken kommer att köpa eller sälja en bostad på grund av amorteringskraven. Samtidigt angav 40 procent av undersökningsdeltagarna att frågan om amorteringskrav inte var aktuell för dem då de inte ska köpa eller sälja en bostad. 

Få förändrar sitt boende till följd av amorteringskrav

Nära en av 10 svenskar (8 %) kommer dock att agera om kraven på amortering införs. Till exempel tror två procent av de svarande i undersökningen att bostadspriserna går upp innan kraven införs och kommer därför försöka sälja sin bostad för att få ett högre pris för den. En procent kommer att försöka köpa en ny bostad innan amorteringskraven kommer, medan en lika liten andel (1 %) kommer att vänta med att köpa bostad till efter att amorteringskraven har införts eftersom de tror att priserna går ned då.

Sex procent av svenskarna tror inte att amorteringskrav på bolån kommer att införas trots allt. En högre andel kvinnor än män (10 % respektive 3 %) angav detta. Åsikten är även vanligare i åldersgruppen 30-49 år (11 %) än bland unga, upp till 29 år (5 %), och lite äldre, 50 år och uppåt (2 %).

 Det här är mycket spännande resultat med tanke på den pågående debatten om huruvida vi befinner oss i en bostadsbubbla som kommer att spricka. Enligt statistiken kommer de eventuella amorteringskraven ha liten effekt på de galopperande bostadspriserna eftersom så få kommer att agera till följd av dem. Därför tror vi att behovet av hjälp med ränteförhandling kommer att fortsätta öka, säger Mia Lekberg, VD för Kundkraft.

För mer information, vänligen kontakta:


Mia Lekberg, VD, Kundkraft
Telefon: 070-810 65 11
E-post: mia.lekberg@kundkraft.se

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Inizio 22-29 september 2015. 1055 personer, 18 år och äldre, deltog. Svaren har inhämtats med hjälp av Inizio opinionspanel. Panelen består av ett riksrepresentativt urval av respondenter som är 16 och äldre. Från systemet har inbjudningarna skickats ut i form av en webbpanel och respondenterna har sedan svarat på frågorna genom att klicka på en länk. 

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601