Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Nytt skatteuppror – Elskatteupproret har samlat över 10 000 underskrifter på tre dagar

Nytt skatteuppror – Elskatteupproret har samlat över 10 000 underskrifter på tre dagar

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 17 okt, 2019

Artikel bild

Cirka 45% av elkostnaden är numera skatt och moms, och skatten på el har fyrdubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996. Många tror att energiskatten är öronmärkt till att förbättra sveriges energisystem, men energiskatten är en rent fiskal punktskatt som går rakt in i statsbudgeten. Därför lanseras Elskatteupproret, ett nytt skatteuppror som mobiliserar mot den höga elskatten. På bara tre dagar har fler än 10 000 personer skrivit under uppropet på Elskatteupproret.se.

Elskatten går dessutom att ifrågasättas utifrån ett klimatperspektiv. Punktskatter kan vara förnuftiga om de styr mot mer hälsosamma eller miljövänliga alternativ. Men elskatten gör det omvända - den gör miljövänliga alternativ som elbilar, elcyklar, och el som energikälla dyrare än nödvändigt. Detta trots att Sveriges energiproduktion idag är i stort sett fossilfri från vatten, vind, kärnkraft och biobränsle.

Elskatten påverkar också incitamentet att ändra sin förbrukning till när priset är lågt. Utbyggnad av vindkraft har bidragit till att elpriset är mer beroende av hur mycket det blåser. Men eftersom skatten och elnätsavgiften är densamma för varje kilowattimme, blir besparingen av att styra om sin förbrukning till när priset är lågt, alldeles för låg för att motivera ett nytt beteende.

– Om skatten sänktes skulle fler skulle styra om sin förbrukning till när elpriset och belastningen är som lägst, och fler skulle välja el framför fossila alternativ. Dessutom skulle investeringar i klimatvänlig energiproduktion öka, säger Anders Kaijser, VD på Kundkraft.

Elskatteupproret har initieras av Kundkraft Sverige AB och upproret lanserades fredag 11/10. Kundkraft genomför kooperativa upphandlingar av elavtal för sina 120 000 medlemmar. 

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601