Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Priset på elcertifikat är rekordlågt

Priset på elcertifikat är rekordlågt

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Publicerad 30 apr, 2019

Artikel bild

Priset på elcertifikat har sjunkit rejält senaste tiden och är nu på den lägsta nivån sedan sommaren 2017. Anledningen är bättre tillgång på vindkraft samtidigt som förbrukningen gått ner.

Priset på elcertifikat har varit högt under en längre tid och i början av hösten fyrdubblades priset jämfört med samma period året innan. En torr sommar med lite vind innebar att utbudet av elcertifikat gick ner samtidigt som efterfrågan på certifikaten steg när elförbrukningen ökade under hösten.

Men nu har trenden brutits. Priset är nere på samma nivåer som före prisuppgången för ett år sedan.- Mer produktion från vind- och vattenkraft har sänkt priset på elcertifikat kraftigt den senaste tiden, säger Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Förra veckan var priset 55 kr per certifikat vilket kan jämföras med 270 kr per certifikat i höstas. Kvotplikten under 2019 är 30,5%, vilket resulterar i att för varje kilowattimme som förbrukas går för närvarande 1,7 öre till elcertifikat. Det är en väsentlig skillnad jämfört med 8 öre per kilowattimme i oktober.

Mycket mer vindkraft

Elcertifikatsystemet infördes 2003 med syftet att öka elproduktionen från förnyelsebara energikällor. Producenter av förnyelsebar el får elcertifikat av staten för varje megawattimme förnybar el man producerar. Elcertifikaten säljs sedan till elleverantörer som enligt lag är skyldiga att köpa en viss “kvot” elcertifikat för varje megawattimme el som levereras till Sveriges elkonsumenter.

Elcertifikaten prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Om kvotplikten är hög samtidigt som det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar utbudet av elcertifikat och priset på certifikaten stiger. Det stimulera fler producenter att öka sin förnyelsebara elproduktion.

Sedan systemet infördes har “kvoten” elcertifikat varierat och 2019 års kvotplikt är den högsta någonsin.- Den höga kvotplikten innebär en relativt hög efterfrågan på elcertifikat, men uppenbarligen har utbyggnaden av framförallt vindkraft resulterat i ett högt utbud av elcertifikat vilket ändå sänkt priset, menar Anders Kaijser.

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601