Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Räkna med höga elpriser framöver

Räkna med höga elpriser framöver

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 1 aug, 2018

Artikel bild

Elpriset har under sommaren nästan dubblerats jämfört med förra året. Anders Kaijser, VD för Kundkraft, tror att elpriset kommer fortsätta vara högt. “Förutom torka och höga råvarupriser så kommer nedläggningen av 2 kärnkraftsreaktorer driva upp priset”

Torkan har under sommaren gjort att nivåerna i Sveriges vattenmagasin ligger på låga nivåer. Dessutom har det blåst dåligt och priset för kol och olja är högt. Allt detta har lett till väldigt höga elpriser de senaste månaderna.

Medelpriset för juli hamnade på ca 54 öre/kWh på elspot-marknaden vilket är nästan dubbelt så högt som 2017, berättar Anders.

Framförallt beror det höga elpriset på att nivåerna i Sveriges vattenmagasin ligger 20% under normala nivåer. Att vattennivåerna redan nu är så låga kommer ge ett större behov av andra energikällor i vinter, vilket innebär fortsatt höga elpriser.

Sverige kommer importera mer el de kommande åren

Inom kort kommer dessutom 2 av Sveriges 8 kärnkraftsreaktorer läggas ner. Först Ringhals 2 2019 och därefter Ringhals 1 2020. Det leder till en minskad elproduktion med ca 1700 MW.

Enligt Svenska Kraftnät (SvK) kommer utbyggnaden i vindkraft inte kunna bidra till energibalansen med samma tillgänglighet som kärnkraften den ersätter.

Under hösten kommer de låga nivåerna i Sveriges vattenmagasin att driva upp priset. Därefter tror jag att nedläggningen av Ringhals 1 och 2 kommer tvinga Sverige att importera mer elkraft, vilket ger högre elpriser, säger Anders Kaijser.

Bra för investeringar i grön el

Samtidigt som elpriset ger en dyrare elräkning för Sveriges konsumenter så gynnar ett högre elpris alla producenter av el. Senaste åren har vissa investeringar i exempelvis vindkraft blivit olönsamma på grund av låga elpriser. När nu elpriset gått upp har många av dessa investeringar blivit lönsamma igen.

Eftersom elpriset kommer ligga kvar på höga nivåer ett par år framöver, så tror jag att investeringar i vind- och solkraft kommer öka, säger Anders.

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601