Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Sänk elskatten - för klimatets skull!

Sänk elskatten - för klimatets skull!

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 3 okt, 2019

Artikel bild

Skatten på el gör klimatvänliga alternativ mindre konkurrenskraftiga. Om skatten på el sänktes skulle fler välja klimatvänlig el istället för fossila bränslen och fler skulle välja att förbruka el de tider belastningen är låg. Reformera skatten på el, för klimatets skull!

Cirka 45% av elkostnaden är numera skatt och moms, och skatten på el har fyrdubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996. Många tror att energiskatten är öronmärkt till att förbättra sveriges energisystem, men energiskatten är en rent fiskal skatt som går rakt in i statsbudgeten.

Punktskatter kan vara förnuftiga om de styr mot mer hälsosamma eller miljövänliga alternativ utan att hämma jobb och tillväxt. Men elskatten gör det omvända - den gör miljövänliga alternativ som elbilar, elcyklar, och el som energikälla dyrare än nödvändigt, och den minskar incitamenten för att styra förbrukningen till de perioder när belastningen på elnätet är som lägst.

Sveriges energiproduktion är idag i stort sett fossilfri från vatten, vind, kärnkraft och biobränsle. Andelen vindkraft har på en 10-års period gått från 2% till 17% av Sveriges elproduktion i slutet av 2019. Samtidigt har denna utveckling bidragit till att produktionskapaciteten och elpriset varierar mer än tidigare, och blir mer beroende av hur mycket det blåser. Men eftersom skatten och elnätsavgiften är densamma för varje kilowattimme, blir besparingen av att styra om sin förbrukning till när priset är lågt, alldeles för låg för att motivera ett nytt beteende.

Sänk skatten på el så att fler väljer uppvärmning av huset baserad på el. Om skatten sänktes skulle fler styra om sin förbrukning till när elpriset och belastningen är som lägst, och fler skulle välja elbil. Dessutom skulle investeringar i klimatvänlig energiproduktion öka.

Sänk elskatten för klimatets skull!

Anders Kaijser, VD Kundkraft Sverige AB

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601