Välj undersida
Elguiden / Artiklar / ​Solenergi ändrar världsordningen

​Solenergi ändrar världsordningen

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 31 jan, 2017

Artikel bild

Tillgång till Olja har historiskt gett makt. När sol- och vindkraft blir billigare tappar oljetillgångar i betydelse.

Hela världens energiförsörjning håller på att ritas om. Solenergi och vindkraft är redan nu billigare än olja, gas och kol. Det gör att nytt kapital frigörs till investeringar i förnybar energi vilket ändrar världsordningen.

Under hela 1900-talet och början av 2000-talet har tillgången till Olja och Gas varit en avgörande faktor för världsordningen. Tillgången till fossila bränslen har lett till krig och konflikter och gjort nationer och enskilda människor otroligt förmögna.

Nu håller allt på att ritas om. Det kommer enligt Anders Kaijser, som är affärsområdeschef på Kundkraft.se, att förändra världen som den ser ut idag.

Det händer nu

Sol- och vindkraft blir bara billigare. Det innebär att kapital som tidigare investerats i fossila bränslen, till större och större del investeras i sol- och vindkraft. Framförallt solkraft, där priset sjunkit med 80% sedan 2010.

I soliga länder som Dubai och Jordanien ligger kostnaden för solenergi numera under 60$ per MWh, eller ca 55 öre per kWh. Det ritar om världen och fördelar om makten.

Förändringen kan liknas vid en vattendamm som brister, säger Anders Kaijser. Det börjar med en liten rännil där vatten sipprar igenom, men till slut brister hela dammen och vattnet forsar ner. Fler och fler väljer sol- och vindkraft, på fler och fler marknader.

Anders är övertygad om att största delen av världens energiproduktion på sikt kommer ersättas av framförallt solkraft.  - Redan nu håller solpaneler på att ersätta olja, gas och kol som energikälla i länder med mycket sol, enligt Anders. Desto fler solpaneler och vindkraftverk som byggs, desto mer sjunker kostnaderna på dem.

Länder med tillgång på olja har under 1900 och början av 2000-talet haft stort inflytande. 

De senaste åren har oljepriset halverats från över $100 per fat till runt $50, vilket gjort att exempelvis Statoil och Shell har övergett planer på att borra i Arktis, eftersom det är olönsamt. Denna utveckling kommer bara att fortsätta, enligt Anders.

Kundkrafts medlemmar använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.

Genom att Kundkraft väljer el från förnybara energikällor så stödjer våra medlemmar utvecklingen av sol- och vindkraft i Sverige vilket gör att vi följer med i utvecklingen och förbereder oss för framtiden, enligt Anders Kaijser.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.

På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601