Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Stor risk för högre elpriser i maj

Stor risk för högre elpriser i maj

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Publicerad 3 maj, 2022

Artikel bild

I början av maj är det stor risk att södra Sverige får ännu högre elpriser. Kriget i Ukraina pressar elpriserna uppåt när den inhemska elproduktionen minskar på grund av stängda kärnkraftsreaktorer. I norra Sverige väntas däremot vårfloden komma igång, och ge lägre elpriser.

Elprisets utveckling under april jämfört med mars skiljer sig mellan olika elområden. I elområde 1 och 2 har elpriserna under april mer än fördubblats jämfört med mars, medan priserna i elområde 3 och 4 tvärtemot sjunkit med ca 37-30%. I elområde 1 och 2 har snittpriset för månaden ökat från ca 23 öre/kWh i mars till 54 öre/kWh i april. I elområde 3 har elpriset minskat från ca 130 öre/kWh i mars till 89 öre/kWh i april, och i elområde 4 från 155 till 114 öre/kWh.

Priserna har varierat mycket under månaden. I början av april hade priserna en tydligt nedåtgående trend, framförallt på grund av varmare väder vilket minskade förbrukningen. Men sista veckan i april bröts trenden och elpriset har istället ökat kraftigt framförallt i elområde 3 och 4.

Kriget i Ukraina påverkar elpriset i södra Sverige

Orsaken till den drastiska prisökningen i slutet av april är att Sverige, på grund av minskad elproduktion, tvingats importera mer el från Tyskland och Polen. Dels minskade produktionen för att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 stängts för tester och underhåll, och dels har det blåst mindre. Samtidigt innebär kriget i Ukraina att energipriserna i hela Europa ligger på höga nivåer, vilket slår hårt mot södra Sveriges elpriser när inte den inhemska produktionen räcker till.

– Norra Sverige skyddas från prisläget i Europa på grund av produktionsöverskott från vatten- och vindkraften i norr. Kapaciteten i elnätet räcker för närvarande inte till för att jämna ut priserna mellan norr och söder, säger Anders Kaijser VD Kundkraft Sverige AB.

Hur kommer elpriset utvecklas framåt?

Från och med 1 maj kommer även kärnkraftsreaktorn Forsmark 3 stängas ner för tester och underhåll, vilket innebär att elproduktionen i södra Sverige påverkas rejält. Oskarshamn 3 är som sagt redan nedstängd, och kommer starta upp igen först 11 maj.

– På grund av nedstängningen av två kärnkraftsreaktorer kan elområde 3 och 4 förvänta sig ännu högre elpriser den närmsta tiden, menar Anders Kaijser

Priserna i norr förväntas däremot sjunka. Under maj kommer vårfloden igång vilket bör ge lägre elpriser i norra Sverige.

Blåsigare väder kan påverka

Enligt metreologen Mikael Luhr på Klart.se kommer vädret i första halvan av maj fortsätta ungefär som sista veckan i april, med temperaturer något under det normala. Däremot kommer det blåsa lite mer vilket kan öka elproduktionen något. Frågan är om skillnaden är tillräckligt stor för att påverka elpriset nämnvärt.

– Väderläget i första halvan av maj präglas av nordvästliga luftströmmar från nordatlanten. Det innebär mycket nederbörd i fjällen, och något kallare väder än normalt i hela Sverige. Vi kan räkna med lite blåsigare väder i söder. Från dagens svaga/måttliga vindar ökar det något till måttliga/friska vindar i början av maj, berättar Mikael Luhr.

  Under andra halvan av maj ser det storskaliga väderläget ut att förändras med varmare temperaturer, vilket bör leda till lägre elförbrukning och därmed lägre elpriser.

  – Från mitten av maj ser det ut som att vindarna mot sverige kommer mer söderifrån, vilket innebär varmare temperaturer, och något mer nederbörd i södra sverige, berättar Mikael Luhr.

  Råd till konsumenterna

  – Vår rekommendation är fortsatt att sitta lugnt i båten och välja det rörliga avtalet utan brytavgift och max en månads uppsägningstid*, för att sedan eventuellt binda priset genom att teckna ett fast avtal längre fram när elmarknaden stabiliserats, säger Malin Frisell Giese, elrådgivare på Kundkraft.

  – Ett tips för att sänka sin elkostnad kan vara att satsa på ett rörligt avtal med timpris, vilket innebär att det slutgiltiga priset för månaden är baserat på hur mycket man har förbrukat vid olika tidpunkter på dygnet. Detta ger dig som konsument mer kontroll och möjlighet att faktiskt styra din elanvändning till de timmar när elpriset är som lägst, t.ex genom att tidsinställa din diskmaskin eller tvättmaskin, avslutar Malin Frisell Giese.

  *Gäller privatpersoner. Inte företag och bostadsrättsföreningar.

  Dela den här artikeln


  © 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601