Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Svenskarna kluvna till sina banker

Svenskarna kluvna till sina banker

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Uppdaterad 3 jun, 2020

Publicerad 28 dec, 2015

Artikel bild

Svenskarnas förtroende för den egna banken är skyhögt, men upplevelsen av den personliga bankrådgivningen är desto sämre. I en undersökning från Kundkraft svarar majoriteten av befolkningen att de litar på sin bank. Samtidigt tror nära hälften av bolånekunderna inte att de får opartisk rådgivning.

Undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av Kundkraft, som erbjuder gruppupphandling av bolån, el och pension. 1055 personer, 18 år och äldre, deltog och svarade på frågor om sin relation till bankerna.

I undersökningen angav 85 procent att de litar på sin bank, varav 50 procent litar delvis och 35 procent helt och hållet. Enbart 14 procent svarade att de inte litar på den egna banken alls. 

Svajig relation till de personliga bankkontakterna

Samtidigt som tilliten till bankerna är hög verkar erfarenheten av bankernas rådgivning vara desto sämre bland de som har bolån. Enligt undersökningen litar enbart 28 procent av bolånetagarna på att banken ger dem oberoende råd gällande bolån. Oberoende råd innebär att man får förslag på den bästa lösningen för hushållet, utan att den personliga bankkontakten tar hänsyn till om det gynnar banken i form av eventuella avgifter, provision eller bonus för bankkontakten.

Något bolånetagarna däremot har förtroende för är bankernas ränteerbjudande. Sex av tio (58%) bolånetagare litar, helt eller delvis, på att den egna banken ger dem lägsta möjliga bolåneränta jämfört med andra banker.

– Bankerna har tidigare uppfattats som samhällsbärande stöttepelare men vi ser nu en ökande skepsis till främst deras rådgivning. Allt fler har förstått att deras bankkontakt har en säljande roll och att bankerna gör enorma vinster. Det innebär till exempel att det behövs ett attraktivt ränteerbjudande för att skapa lojalitet med kunden. Undersökningen visar att hela 70 procent av svenska bolånetagare är beredda att byta bank för en bättre bolåneränta, säger Mia Lekberg, VD på Kundkraft. 

För mer information, vänligen kontakta:

Mia Lekberg, VD, Kundkraft
 Telefon: 070-810 65 11
 E-post: mia.lekberg@kundkraft.se

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via webben av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Inizio 22-29 september 2015. 1055 personer, 18 år och äldre, deltog. Svaren har inhämtats med hjälp av Inizio opinionspanel. Panelen består av ett riksrepresentativt urval av respondenter som är 16 och äldre. Från systemet har inbjudningarna skickats ut i form av en webbpanel och respondenterna har sedan svarat på frågorna genom att klicka på en länk. 

Dela den här artikeln

© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601