Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Sydvästlänken försenad - igen

Sydvästlänken försenad - igen

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 22 mar, 2021

Artikel bild

Förseningar och återigen förseningar. Så kan projektet Sydvästlänken sammanfattas sex år efter den planerade driftstarten. Under mars meddelade Svenska Kraftnät som ansvarar för projektet att den planerade starten i månadsskiftet mars-april försenas till den 15 augusti. Regeringen tillsätter nu en utredning för projektet samtidigt som södra Sverige ropar efter lägre elpriser och en tryggare elförsörjning.

Sydvästlänken är namnet på den förbindelse som ska öka kapaciteten att överföra el från mellersta till södra Sverige. Projektet drivs av Svenska Kraftnät (SVK) på uppdrag av Regeringen och målet från början var att Sydvästlänken skulle vara färdigställd i december 2014, men nu över sex år senare är projektet fortfarande inte i mål. Efter flera år av förseningar meddelade SVK under inledningen av mars att den tänkta starten av Sydvästlänken i månadsskiftet april-mars nu flyttas fram till den 15e augusti.

Så ska sydvästlänken fungera
Förbindelsen som ska göra det möjligt att överföra elen kommer att byggas genom en ledning som går mellan Barkeryd i Nässjö kommun och Hurva i Eslövs kommun. Detta är den kvarvarande delen som återstår efter att tidigare delar färdigställdes 2015. Förbindelsen består av både luftledningar och markledningar och två gånger 600 Megawatt el ska kunna transporteras genom förbindelsen och nå södra Sverige, elområde 4.

Därför är Sydvästlänken viktig
Sydvästlänkens primära syfte är att trygga elförsörjningen i södra Sverige. Efter flera nedläggningar av kärnkraftsreaktorer och andra produktionsanläggningar, t.ex. Barsebäck och Öresundsverket behövs enklare sätt att överföra el från andra delar av landet. Sydvästlänken bidra till att öka kapaciteten för elöverföring från mellersta Sverige till södra Sverige och förhoppningen är att detta ska ge lägre elpriser i framförallt elområde 4. Den förväntade mängden el som kan transporteras i Sydvästlänken ska uppgå till två gånger 600 Megawatt, vilket motsvarar ungefär två stycken kärnkraftsreaktorer.

- Sydvästlänken är en avgörande del för att jämna priserna på el i landet. Det har varit kraftiga variationer i elpriset senaste året, något som kan bli betydligt bättre med Sydvästlänken i bruk, säger Anders Kaijser VD på Kundkraft.

  Förutom att trygga elförsörjningen och sänka elpriset i söder är Sydvästlänken viktig för fortsatta investeringar av företag och industrier i Skåne. Många företag som vill göra nyetableringar är osäkra på hur elförsörjningen kommer se ut och riskerna med detta.

  - Elnätsföretag i regionen har tvingats att avslå flera ansökningar om nyetableringar då elen inte räcker till, vilket visar på de stora problem som finns idag, berättar Anders Kaijser.

   Regeringen utreder projektet
   Regeringen har lagt 7,3 miljarder kronor på Sydvästlänken och gett Svenska Kraftnät ansvar för projektet. Efter alla förseningar har nu Regeringen tillsatt en utredning för projektet för att reda ut varför det dragit ut på tiden så mycket. Energiminister Anders Ygeman (S) har meddelat att man vill ta reda på hur budget, teknik och styrning kan ha påverkat projektet och orsakat de kraftiga förseningarna. Utredningen kan ge konsekvenser för Svenska Kraftnät om det visar sig finnas interna orsaker inom organisationen som lett till de många förseningarna. Resultatet av utredningen kommer att presenteras den 30e november 2021.

   - Det blir intressant att se vad utredningen visar på, men oavsett vad så är det av yttersta vikt att projektet kan komma i mål för att trygga Sveriges elöverföring en lång tid framöver, säger Anders Kaijser.

    Katastrof för elkonsumenter i söder
    Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft säger att det är en katastrof rent ekonomiskt för elkonsumenter i södra Sverige att projektet dragit ut på tiden.

    - Att i sex år behöva acceptera markant dyrare elpriser till följd av kapacitetsbrist är oacceptabelt och något som jag tycker elkonsumenterna bör kompenseras för. Det är givetvis svårt att i efterhand reglera elpriserna som styrs av efterfrågan och utbud, men det här är en sits som staten har satt sina medborgare i. På samma sätt som invånare i många kommuner i norr får lägre energiskatter borde någon form av lättnad nå konsumenterna i söder, säger Sharon Lavie.

    Hon berättar vidare att det är ett kraftigt hot mot den gröna ambitionen om att elektrifiera Sverige. 

    - Hur ska företag och industrier våga etablera sig i Sverige när viktiga projekt som detta tillåts haverera i sex års tid utan åtgärd? avslutar Sharon Lavie.

     Till artiklar

     © 2021 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601