Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Var femte svensk oroar sig för vinterns elräkning

Var femte svensk oroar sig för vinterns elräkning

Profilbild

Publicerad av Kajsa Sundqvist

Publicerad 9 nov, 2015

Artikel bild

Vintern närmar sig och under den här årstiden blir ofta elförbrukningen högre. En ny undersökning från Kundkraft visar att vinterns elfaktura är ett orosmoment för många hushåll. Det framkommer även att hälften av befolkningen tycker att det är viktigt att deras hushållsel är grön. Samtidigt har bara var fjärde person grön el hemma.

Undersökningen genomfördes i september av Inizio på uppdrag av Kundkraft, som erbjuder gruppupphandling av elbolån och pension. 1055 personer, 18 år och äldre, deltog och svarade på frågor om bland annat el.

I undersökningen ställdes frågan ”När vintern kommer och det blir kallare ute händer det att man använder mer el. Oroar du dig för ditt hushålls elfaktura när vintern kommer?”. Nära åtta av tio personer (76%) svarade nej, medan 20 procent svarade att de oroar sig lite grand och tre procent angav att de oroar sig mycket.

Ett annat ämnesområde i undersökningen var grön el, det vill säga el som kommer från förnybara källor såsom vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Medan 52 procent svarade att det är ganska eller mycket viktigt att deras hushållsel är grön, angav bara 26 procent att de har grön el hemma.

Var femte svensk (18%) tycker inte alls att det är viktigt att deras hushållsel är grön. Fler män än kvinnor har den här åsikten (27% respektive 7%).

Var tredje svensk riskerar att förlora pengar på sitt elavtal

Majoriteten (69%) av undersökningsdeltagarna angav att de vet hur mycket de betalar för sin el per månad. Samtidigt svarade 36 procent att de inte ser över sitt elavtal regelbundet, det vill säga att de jämför priser och tecknar nytt avtal när det nuvarande avtalet går ut istället för att låta det löpa på.

 Det finns mycket att tjäna på att engagera sig i sitt elavtal, ofta flera tusenlappar per år. Till exempel är billiga kampanjavtal vanligtvis de som blir dyrast efter kampanjperiodens slut. Men valet av elavtal handlar inte bara om pengar, man kan även göra miljön en stor tjänst genom att välja grön el. Det är glädjande att varannan svensk tycker att grön el är viktigt, men samtidigt är det många som inte har grön el hemma. Idag erbjuder samtliga elbolag den här typen av el och vi arbetar hårt med att öka kännedomen om detta, säger Mia Lekberg, VD för Kundkraft.

För mer information, vänligen kontakta:


Mia Lekberg, VD, Kundkraft
Telefon: 070-810 65 11
E-post: mia.lekberg@kundkraft.se

Om undersökningenUndersökningen genomfördes via webben av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Inizio 22-29 september 2015. 1055 personer, 18 år och äldre, deltog. Svaren har inhämtats med hjälp av Inizio opinionspanel. Panelen består av ett riksrepresentativt urval av respondenter som är 16 och äldre. Från systemet har inbjudningarna skickats ut i form av en webbpanel och respondenterna har sedan svarat på frågorna genom att klicka på en länk. 

Dela den här artikeln


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601