Bättre regler för att skydda landets elkunder mot för höga nätavgifter

Nätbolagen ska varje år lämna in uppgifter till Energimarknadsinspektion om tillämpade nätavgifter. Detta ska ske senast den 31 januari och gäller från den 1a januari samma år. Energimarknadsinspektion konstaterar att skillnaderna i nätavgifterna från den 1a januari 2014 i snitt har ökat med 4 procent (exklusive inflation) jämfört med föregående år. Det är framförallt de som bor i lägenhet som får de högsta höjningarna i jämförelse med 2013. Energimarknadsinspektionen kontrollerar de avgifter som nätbolagen tar ut av sina kunder genom en intäktsram för nätbolagen. Energimarkandsinspektionens intäktsram för 2012-2015 har i dagsläget överklagats av ungefär hälften av landets nätbolag och domstolsprocesser pågår.

Källa: http://ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2014/elnatsforetagens-avgifter-for-2014/

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris