Därför chockhöjdes elpriset förra veckan

Spotpriset på el rusade över 25 procent förra veckan pga. minskad produktion från både vind- och kärnkraft.

– Dessa variationer i elproduktion är något vi får räkna med och anpassa systemet för framöver, säger experten Anders Kaijser. Under vecka 36 ökade svenska spotpriser med cirka 27 procent. Genomsnittspriserna för samtliga fyra svenska elområden uppgick till 41,4-41,7 EUR/MWh från 32,7 EUR/MWh veckan innan, och timpriset var enskilda timmar uppe i hela 120 EUR/MWh.

'Behöver anpassa systemet'

Anledningen till prisökningen är att Oskarshamn 3, Ringhals 1, Ringhals 2 och Ringhals 3 genomgår årlig revision, samtidigt som det blåste ovanligt lite. Produktionen minskade och elpriset steg.
– I takt med att mer el produceras från vind- och solkraft är variationer i produktionskapacitet något vi får räkna med och anpassa systemet för, säger Anders Kaijser, vd för Kundkraft.

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har gått snabbt. Från att vara någon procent av den totala elproduktionen för 10 år sedan, levererar vindkraft nu 10 procent av Sveriges elproduktion. När det blåser lite samtidigt som flera kärnkraftsreaktorer står still påverkar det hela systemet.
– Sverige har en betydligt bättre situation än många andra länder eftersom vi både har vattenkraft och kärnkraft att ersätta vindkraften med. Men även Sverige behöver anpassa systemet, så att produktionskapaciteten kan hållas så konstant som möjligt.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandling av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.
– Genom att välja el från förnybara energikällor bidrar Kundkrafts medlemmar till utveckling och utbyggnad av mer hållbara sätt att producera el, säger Anders Kaijser. – På det sättet bidrar våra medlemmar till en 'grönare' värld.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris