Därför kommer elbilen att konkurrera ut vanliga bilar innan 2025.

I dag är andelen elbilar på världens vägar cirka 1 procent, men nu tror experter att elbilar kommer att konkurrera ut bränsledrivna bilar helt innan år 2025. Men varför då?

De största hindren från att köpa en elbil är kostnaden och räckvidden, men i takt med att priset på batterier sjunker och prestandan förbättras blir elbilen ett allt mer konkurrenskraftigt alternativ till bränsledrivna bilar.

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här!

– Fortsätter utvecklingen av priset på batterier, så kommer elbilen att konkurrera ut bränsledrivna bilar totalt 2025. Priset per kWh batteri har fallit från 1000 dollar per kWh år 2010 till runt 200 dollar i dag och denna utveckling ser inte ut att stanna av, säger Anders Kaijser som är affärområdeschef på Kundkraft.

Försäljningen förväntas öka drastiskt

Flera stora biltillverkare har höjt prognoserna på förväntad försäljning av elbilar inom de närmaste åren, vilket Kundkraft skrivit om tidigare. Nu tror experter att försäljningen kommer öka ännu mer än vad tidigare prognoser indikerat. – Det kan låta osannolikt, men det har varit samma utveckling vid andra teknikskiften, som när smartphones helt konkurrerade ut vanliga mobiler, säger Anders Kaijser.

Fem skäl till att elbilen kommer ta över:

1.Elmotorn är effektivare än förbränningsmotorn.
Av den energi som matas in i en förbränningsmotor går endast 18-22 procent till att driva bilen framåt, jämfört med en elbil där 80-90 procent av energin går till att driva bilen framåt.

2. Billigare att köra.
En elbil drar 1,5-2,5 kWh/mil vilket innebär att "bränsle”-kostnaden för en elbil är 1-2 kronor per mil jämfört med en bensin- eller dieselbil som kostar 7-10 kronor per mil.

3. Betydligt enklare att "Serva”/underhålla
Elmotorn har bara en enda rörlig del, mot hundratals rörliga delar i en förbränningsmotor. Det gör att man inte behöver lämna in en elbil på service alls lika ofta som man behöver för en bränsledriven bil.

4. Elbilar är kraftfullare och har bättre köregenskaper
En elmotor håller samma vridmoment från stillastående upp till höga varvtal. Det gör att en normal elbil har lika kraftfull acceleration som en exklusiv sportbil. Eftersom batterierna dessutom ger en elbilen en låg tyngdpunkt så påverkas även köregenskaperna positivt.

5. Låter mindre och har inga avgaser
Elmotorn har en låg ljudnivå vilket ger mindre trafikbuller, framförallt vid låga hastigheter. Att elbilen dessutom inte avger några avgaser gör den ännu mer attraktiv.

Kundkraft bidrar till utvecklingen

Kundkraft har länge arbetat med bara grön el för att på så sätt stödja utvecklingen av förnyelsebar energi och bidra till övergången mot en fossilfri framtid. – Vid övergången från bränsledrivna bilar till eldrivna bilar blir det ännu viktigare att större del av världens el produceras från annat än fossila bränslen. Annars byter vi bensin och diesel mot kol och gas, säger Anders Kaijser. Här bidrar Kundkrafts medlemmar till utvecklingen.
– Kundkraft har 250 000 medlemmar som genom att bara använda grön el bidrar till att utveckla förnyelsebar energi som ett hållbart alternativ till andra energikällor.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris