Elpriset i april var 58 procent högre än normalt.

Men nu är vårfloden igång. Och vi kan förvänta oss lägre elpriser framöver. De senaste månaderna har elpriserna varit betydligt högre än normalt.

Spotpriset för april landade på 40,3 öre jämfört med ett snittpris för april på 25,5 öre de senaste fem åren. Att elpriser var så högt förra månaden beror framförallt på att februari och mars var ovanligt kalla, vilket i sin tur ökade konsumtionen av vattenkraft och resulterade i låga vattennivåer under april.
– Detta i kombination med ett högt pris på kol resulterade i ett 58 procent högre elpris i april jämfört med de senaste fem åren, säger Kajsa Sundqvist, expert på Kundkraft.

Vårfloden har startat

Men nu är vårfloden igång, vilket fyller upp vattennivåerna och resulterar i lägre elpriser.
– När vårfloden kommer igång samtidigt som vädret blir varmare och förbrukningen går ner kommer elpriset att sjunka till mer normala nivåer, säger Kajsa Sundqvist.

"Gröna elavtal" minskar beroendet av kolkraft

Under april var det många svenska elkonsumenter som fick el producerad av utländsk kolkraft i elledningarna.
– När svensk elproduktion minskar samtidigt som förbrukningen är hög tvingas Sverige i dagsläget importera smutsig kolkraft, berättar Kajsa Sundqvist. Är man medlem i Kundkraft har man både ett grönt elavtal och är ekonomisk.
– I snitt sparar en Kundkraftsmedlem 3 600 kr per år, berättar Kajsa Sundqvist.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris