Energiskatten smyghöjdes vid årsskiftet

I juli förra året höjdes energiskatten med 3 öre per kWh och vid årsskiftet höjdes den ytterligare 0,6 öre till 33,1 öre/kWh. Det innebär att energiskatten ökat med mer än 12 procent senaste året. För en vanlig villaägare innebär det att man får betala ungefär 1100 kronor mer i skatt per år.

Bli medlem på 30 sekunder så pressar Kundkraft ditt elpris varje år

Energiöverenskommelsen från juni 2016 beslutade att energiskatten skulle höjas med 3 öre/kWh 1 juli 2017. Nästa höjning är 1,2 öre/kWh 1 januari 2019. Förutom dessa lite större höjningar indexeras energiskatten upp varje år och enligt ett regeringsbeslut i november höjdes energiskatten med 0,6 öre/kWh, till 33,1 öre/kWh, från 1 januari 2018.

Höjningarna i juli förra året och nu vid årsskiftet innebär att en normalvilla med en årsförbrukning på 25 000 kWh betalar 1 125 kronor mer i skatt för elen per år (inklusive moms).

Ersätter skatt på kärnkraft

Höjningen av energiskatten väntas dra in cirka 3,3 miljarder kronor per år till statskassan.
– Det som är konstigt med skattehöjningen är att den går till att finansiera Svensk kärnkraft, säger Anders Kaijser, vd på Kundkraft.

Enligt regeringens energiöverenskommelse fasas skatten på "termisk effekt i kärnkraftsreaktorer” ut, och ersätts med höjningen av energiskatt för hushåll och tjänsteföretag.
– Anledningen är att kärnkraft, med dagens låga elpris är för dyrt och inte längre konkurrenskraftigt.

Det rörliga elpriset har de senaste åren gått ner, från ett snittpris på cirka 60 öre/ kWh 2010 till cirka 32 öre/ kWh i dag. Orsaken är framförallt utbyggnaden av vindkraft som i dag står för cirka 10 procent av svensk elproduktion.
– Personligen tycker jag det är hyckleri. När elpriset var högt sa man att elmarknaden fungerade. När nu elpriset är lågt, så höjer man elpriset via en skattehöjning för att ge tillbaka till kärnkraften. Är det en marknad eller inte?, frågar sig Anders Kaijser.

Kundkraft sätter press på elbolagen

Skattehöjningen slår hårdast mot villaägare med lite högre förbrukning. Ett sätt att få ner sina elkostnader är att göra som mer än 250 000 svenskar och gå med i Kundkraft. På så sätt bidrar man till lägre elpriser.

Tack vare den stora medlemsskaran kan Kundkraft nämligen sätta press på elbolagen – som får tävla om att erbjuda det lägsta elpriset till kunderna.

– Som konsument är det här väldigt skönt, för du slipper bry dig om ditt elpris. Vi sköter förhandlingarna och du får alltid den el som är billigast i längden levererat hem till dig, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris