EXPERTEN: DÄRFÖR HAR ELPRISET SJUNKIT

Elpriset höjdes förra året, men var fortfarande det näst lägsta på tio år.
Nu när kylan är här finns det risk att priset kommer att stiga ytterligare. Men antagligen kommer elpriset fortsätta vara lågt under 2017.

Snittpriset för 2016 blev 27,8 öre/kWh vilket är det näst lägsta årspriset på 10 år, enligt statistik från Nord Pool som sammanställts av Kundkraft.
– 2015 var priset ännu lägre och landade på 20,5 öre/kWh, men sett över en 10-årsperiod var priset lågt 2016, säger vår expert Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

Förnyelsebar energi sänker priset

Framförallt har vindkraften byggts ut mycket senaste åren. Bara mellan 2010 och 2015 ökade produktionen av el från vindkraft med nästan 500 procent, från cirka 3,5 TWh till 16,6 TWh.
– Utbyggnaden av förnyelsebar energi är det som gjort att priserna sänkts så mycket de senaste åren.
Trots låga nivåer i Sveriges vattenmagasin under slutet av förra året blev snittpriset över året lågt.

Kylan kan ge högre elpriser

Sveriges vattennivåer är fortsatt under normalt vilket gör att priset kan gå upp de närmsta månaderna om kylan håller i sig.
– När temperaturen går ner tvingas Sverige för närvarande att importera el från andra länder i Europa och då går priset upp, säger Anders Kaijser.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.
– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer Kundkrafts medlemmar utbygganden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder oss för framtiden.
Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.
– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris