Experten: "Nätbolagens höjningar är orimliga"

De senaste sju åren har avgifterna hos de tre största nätbolagen ökat med 41 procent.
I dagarna redovisar Energimarknadsinspektionen ett förslag för bättre reglering av nätavgifter.
– Vi får hoppas att nätbolagens möjligheter till prisökningar begränsas, säger Anders Kaijser, vd på Kundkraft.

Nu i dagarna lägger Energimarknadsinspektionen fram sina förslag till regeringen på hur avkastningen från elnätsavgifter skall regleras.Regeringen tycker att elkunderna skall betala skäliga avgifter samtidigt som nätägarna skall få en skälig vinst och pengar över att utveckla nätet.
– Vi får hoppas på effektiva förslag som gör att nätbolagens möjligheter att utnyttja sin monopolposition begränsas, säger Anders Kaijser, vd på Kundkraft.

Höjt avgifterna med 41 procent

De senaste sju åren har de tre stora nätbolagen höjt sina nätavgifter med hela 41 procent.
– Det är helt orimliga höjningar vilket visar att dagens regleringar inte fungerar, menar Anders Kaijser.
Nätbolagen hävdar att nätavgifterna måste höjas med hänvisning till underhåll och utveckling av nät. Men en stor del av nätavgifterna går till ren vinst.

Kundkraft utmanar jättarna

Kundkraft bygger på den uråldriga idén om att vi är starkare tillsammans. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter Kundkraft press på elmarknaden.

Det elbolag som kan erbjuda grön el till lägst pris får leverera el till Kundkrafts medlemmar. På så sätt sparar en Kundkraftsmedlem i snitt 3 600 kronor per år jämfört med snittpriset på ett anvisningsavtal.
– Genom att vara med i Kundkraft sätter man press på de stora elbolagen, berättar Anders Kaijser.
– Om ännu fler var med i Kundkraft skulle Kundkraft kunna ställa större krav även på nätavgifterna genom att exempelvis "bojkotta” elhandel med de elnätsbolag som tar för hög avgift.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris