Fler svenskar väljer att köpa solpaneler

Har du funderat över att installera solpanel? Uppgifter från Sveriges största nätägare, Eon, pekar på att fler och fler väljer att installera solpaneler för att därmed minska sin egen elräkning genom att producera el själva.

Ökningen av antalet föranmälningar om installation av solceller i Eons nät har ökat med 108 procent under perioden september–januari jämfört med föregående år. Det är en betydligt högre tillväxttakt än vad Eon hade räknat med.

Lättare att räkna hem en investeringen

Anledningen är att kostnaderna sjunker vilket gör att investeringen är betydligt mer lönsamt. – I och med att kostnaden för att installera solpaneler har sjunkit och tekniken blivit effektivare så blir det lättare att räkna hem en investeringen. Att man samtidigt blir självförsörjande är attraktivt för många, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

Förutom lägre kostnad för själva solpanelerna kan man även få installationskostnaden subventionerad till 20–30 procent. En annan subvention som ges för att stimulera solenergin är ett skatteavdrag på upp till 18 000 kronor per år (60 öre per kilowattimme) på överskottsel från en solkraftanläggning om det matas in på elnätet.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna från enbart förnybara energikällor. – Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbygganden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder oss för framtiden, säger Anders Kaijser.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris. – På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris