Förstå elräkningen – vad betalar du för

Tidigare i år fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag på ett nytt regelverk för att skydda kunderna och se till att elnätsavgifterna är rimliga.

Elnäten är naturliga monopol och Ei har till uppgift att sätta en nivå för vad företagens intäkter högst får vara och ett av problemen med dagens reglering är att det inte finns några tydliga regler för hur företagens totala avgifter ska beräknas.

Energimarknadsinspektionens förslag bygger på att man ska ta hänsyn till ålder när det kommer till nätavgift för el. Det innebär att risken för överkompensation till nätbolagen minskar och säkerställer att konsumenterna inte får betala mer än nödvändigt.

Förslaget lämnades till regeringen tidigare i veckan och är utformat så att det är elnätsföretagens prestationer i form av kostnader för drift- och underhåll, nedlagt kapital i verksamheten samt ny- och ersättningsinvesteringar som ska styra hur hög avgift kunderna ska betala.

Källa: http://ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2014/battre-regler-for-att-skydda-landets-elkunder/

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris