FÖRSTÅ KWH OCH SPARA ENERGI

Elektriciteten du förbrukar mätas i kilowattimmar (kWh). Det är priset per kWh du jämför hos olika elbolag för att hitta det mest fördelaktiga. Men vad är en kilowattimme, och i förlängningen, hur mycket förbrukar du? De begreppen ska vi försöka reda ut här så att du kan få koll på din elförbrukning och kanske kunna spara energi och hitta de mest fördelaktiga avtalen.

Vad är kWh?

Låt os börja från det tekniska hållet och beskriva en Wh eller wattimme. W står för watt och h för timme (från ”hour” på engelska). Watt är en enhet för mätning av effekt. I det här sammanhanget beskriver det den energi som går åt att driva, låt säga, en elektrisk apparat i hemmet. Wh betyder hur mycket det går åt att driva apparaten i en timme. Av praktiska skäl när man pratar om hushållsenergi väljer man oftast att tala om kilowattimmar, där k står för kilo (tusen). Det gör att värdet på den totala förbrukningen inte blir allt för stort och otympligt. Elräkningen beskriver alltså hur många tusen wattimmar du förbrukat. Så vill du veta hur mycket något kostar: Ta effekten i W som behövs för att driva apparaten, lampan eller vad det än är, multiplicera antal timmar den är påslagen och dividera med 1 000. Då vet du hur många kilowattimmar du förbrukat och kan multiplicera med vad du betalar till elbolaget per kWh.

Vad slukar mest kWh?

Bor du i hus är det stor sannolikhet att din största elförbrukning går åt till uppvärmning. Enligt Energimyndigheten förbrukar det svenska genomsnittshuset 23 980 kilowattimmar per år varav 13 480 kilowattimmar går till uppvärmning. Det är naturligtvis ett snitt, men för villaägare kan det vara ett bra riktmärke. Här finns naturligtvis el att spara, och det första man brukar se över är hur välisolerat huset är, men låt för enkelhetens skull säga att hälften av din elförbrukning går till uppvärmningen. Nästa stora post på elräkningen som slukar kWh är varmvatten. Faktum är att för ett hushåll kan det uppgå till en fjärdedel av elräkningen. Det kan vara värt att titta på – och kanske fundera på sina och familjens vanor. Den sista fjärdedelen för husägaren består av hushållsel. Märk väl, för dig som bor i lägenhet kan det vara hushållselen som är hela elräkningen. Stora poster här är kyl/frys, belysning, tvätt, disk, matlagning, samt tekniska apparater som tv och datorer. Undersöker du hur mycket el du förbrukar under den här posten, och tittar på hur mycket energi som krävs för de olika apparaterna och aktiviteterna i hemmet, kommer du kanske se att det finns värde i att uppgradera tillexempel den gamla frysen till en ny, mer energieffektiv.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris