Grön el – hur fungerar det egentligen?

Du har säkert hört begreppet ”grön el” och kanske funderat på vad det innebär. Hur kan exempelvis Kundkraft, som garanterar 100 procent grön el, säkerställa att det bara är grön el som levereras till medlemmarna? Kajsa Sundqvist, expert på Kundkraft förklarar och reder ut begreppen.

– Ibland råder det en viss oklarhet kring vad man egentligen menar när man säger ”grön el”. Vissa menar exempelvis att kärnkraft kan kallas för grön el då det inte bidrar till några utsläpp som påverkar växthuseffekten, berättar Kajsa.
På Kundkraft råder det däremot inga tvivel om vad som menas med begreppet. Grön el innebär att elen utvinns från någon av de fyra förnyelsebara energikällorna vattenkraft, vindkraft, solenergi eller biobränsle. Samma definition används av de flesta i branschen.
– Elleverantörerna som medverkar i Kundkrafts upphandlingar får enbart köpa el som producerats från vatten, vind, sol eller biobränsle, säger Kajsa Sundqvist.

Så går det till

Det går till så att elleverantörerna som ingår i Kundkrafts upphandlingar köper ursprungsgarantier som garanterar att elen producerats från en förnyelsebar källa. Ursprungsgarantier utfärdas av Energimyndigheten och säkerställer att samma volym el som leverantören köpt produceras från vatten, vind, sol eller biobränsle. – Genom att våra medlemmar bara använder grön el främjar Kundkraft övergången till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, säger Anders Kaijser VD på Kundkraft. Föregångslandet Sverige
Sverige ligger också i framkant vad gäller övergången till ett mer förnyelsebart energisystem. Enligt statistik som presenterades av Energimyndigheten vid årsskiftet rapporterades det att 53,8% av energiförbrukningen kommer från grön el (enligt Kundkrafts definition). Med dessa siffror kan man konstatera att Sverige ligger långt över direktiven som satts av EU.
– Arbetet med att bygga ett mer miljösmart samhälle fortsätter och självklart vill Kundkraft vara med i den utvecklingen, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris