Hela Europas elnät behöver länkas ihop

När andelen vind- och solkraft successivt ökar ställer det helt nya krav på Europas elnät. Förutom krav på nya möjligheter att lagra överskott av el, kommer hela Europas elnät behöva sammanlänkas. Annars riskerar överproduktionen från norra Europa att gå till spillo. För att nå gemensamma klimatmål behöver Europas elproduktion på sikt bli helt koldioxidfri. Det innebär, som det ser ut i dag, att vind- och solkraft kommer behöva byggas ut radikalt och stå för majoriteten av elproduktionen i Europa inom några årtionden.

Vind och sol innebär nya utmaningar

Men både vind och sol är variabla energikällor, vilket innebär stora utmaningar. När det inte är blåsigt alternativt är soligt är produktionen nästan noll, men när det istället är blåsigt eller soligt kan produktionen bli så hög att det produceras för mycket el.
– Vi kommer behöva bygga nya möjligheter för att lagra överproduktion av el. Dessutom kommer hela Europas elnät behöva sammanlänkas på ett bättre sätt så att överproduktion kan exporteras över betydligt längre avstånd än i dag, säger Anders Kaijser, vd för Kundkraft.

Krävs en strategi på EU-nivå

I dagsläget exporteras och importeras el dagligen inom Norden. Men eftersom vädret är ungefär detsamma i norden så kommer det nordiska elhandels-systemet inte att räcka för att fungera optimalt inom ett par årtionden. För att överproduktionen skall kunna utnyttjas behöver man kunna exportera överskottsel från exempelvis norra till södra Europa.
– För att lyckas bygga ett elhandelssystem som sammanlänkar hela Europa, med ledningar från norr till söder och från öster till väster, tror jag att man behöver ta fram en strategi på EU-nivå, där stater och nätbolag börjar planera för en storskalig utbyggnad av elnätet, menar Anders Kaijser.

Kundkraft bidrar till omställningen

Kundkraft har valt att genomföra upphandling av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.
– Genom att välja el från förnybara energikällor bidrar Kundkrafts medlemmar till utveckling och utbyggnad av mer hållbara sätt att producera el, säger Anders Kaijser. Som medlem i Kundkraft är man klimatsmart samtidigt som man sparar pengar.
– Kundkrafts medlemmar sparar i snitt 3 600 kronor per år jämfört med anvisningsavtal och bidrar samtidigt till en "grönare värld”, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris