HUR ELPRISET STYRS AV VÄDRET

Elektricitet är en råvara som köps och säljs på börsen precis som olja, metaller och liknande. I Sverige sker det på den nordiska elbörsen Nord Pool. Som för allt annat som säljs på börsen går priserna upp och ner och ett elbolag kan på förhand inte veta vad de får betala för elen om, säg, ett halvår. I förlängningen kan du som kund heller inte veta vad din rörliga elräkning kommer att hamna på. Det finns olika faktorer som avgör priset. Grundläggande kan man säga att tillgång och efterfrågan styr. Råvarupriser, driften och framförallt driftsproblem i exempelvis kärnkraftverk, och den allmänna konjunkturen har inverkan. Finns det mycket el att sälja går priserna ner – det är inte någon skillnad mot andra varor på börsen. Men ska man titta på en faktor som är viktigt för vad priset till slut hamnar på är det vädret. Nivån i vattenmagasinen ger prognos för elpriset

I Sverige får vi nära hälften av vår el från vattenkraft, beroende på hur mycket vatten som finns i magasinen. Det, i sin tur, är beroende på hur vädret har varit den senaste tiden. Det gör att elpriset är svårt att förutspå.

Om vi tar vintern 2013/2014 som exempel kan vi se hur förändringarna i vädret spelar in på elpriset under en säsong.

I början på hösten såg det mörkt ut. Inte nog med att kärnkraften hade problem med driftsstopp, det torra vädret hade skapat lägre nivåer i vattenmagasinen än vanligt och analytikerna så dyrare elpriser framför sig. Skulle vintern bli kall och vårt behov att värma upp bostäderna högt såg man rekordhöga priser i spåkulan. Så här såg man på framtiden. Nu visade det sig att vädret ville annorlunda. ”Samtidigt som hösten var mycket torr i södra Sverige föll stora regnmängder i delar av Norrland i mitten av september. Flödena i Ångermanälven blev höga eller mycket höga. I den övre delen av Ångermanälven observerades de högsta flödena sedan vårfloden 1995.” Källa SMHI. Väl framme i januari, efter en varm och blöt höst och förvinter, var det istället högre nivå i vattenmagasinen än vanligt. Den snö som kom smälte bort och fyllde hela tiden på magasinen. Som en följd gick priserna på el ner och man såg annorlunda på framtiden. Svårt att göra prognos för elpriset

Som exemplet visar är det svårt att göra prognos för elpriset – speciellt då det styrs så pass mycket av vädret. Vi kan göra kortsiktiga gissningar utifrån läget i vattenmagasinen, men händer det något – en mild och blöt månad till exempel – kan läget förändras snabbt. Och eftersom vi inte kan göra pålitliga väderprognoser för längre än några dagar framöver går det inte att göra en säker prognos vad elpriset kommer hamna på.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris