LÅGA ELPRISER MINSKAR INVESTERINGAR I FÖRNYBAR ENERGI

Många är glada över de låga elpriserna som varit de senaste åren.
Men låga elpriser ger färre investeringar i förnybar energi och trots subventioner så minskar investeringarna i ny vindraft.

Under 2015 ökade vindkraftsproduktionen med 40 procent och de senaste åren har investeringar i vindkraft ökat år för år.Men nu sker ett trendbrott. Preliminära siffror för 2016 visar nämligen på att vindkraftsproduktionen minskat under året.

Högre elpris 2016 bara temporärt

Elpriset under 2016 var totalt sett cirka 35 procent högre under 2016 jämfört med 2015, men ändå det näst lägsta elpriset i Sverige på 10 år.
– Prisökningen under 2016 var temporär, och berodde framförallt på torrt väder vilket gjorde att elproduktionen från vattenkraft minskade med 17 procent, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

Enligt Anders Kaijser kommer priset vara lågt de närmaste åren.
– Sverige har för närvarande en överkapacitet i elproduktion vilket gör att elpriserna pressas och jag tror därför att elpriset kommer att vara lågt under överskådlig tid.

Lågt elpris gör att investeringar inte är lönsamt

Trots att vindkraften är subventionerad sjunker viljan att göra nya investeringar.
– De låga elpriserna gör att det inte är lika lönsamt att investera i vindkraft för närvarande och då minskar såklart investeringarna, säger Anders Kaijser.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.
– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer Kundkrafts medlemmar investeringar i förnybar energi oavsett hur elpriset utvecklas, och bidrar på så sätt till att förbereda oss bättre för framtiden.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.
– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris