NU RITAS VÄRLDENS ENERGIFÖRSÖRJNING OM

Tillgång till olja har historiskt gett makt.
Men nu har oljan fått ordentlig konkurrens.
När sol- och vindkraft blir billigare tappar oljetillgångar i betydelse.

Hela världens energiförsörjning håller på att ritas om. Solenergi och vindkraft är redan nu billigare än olja, gas och kol. Det gör att nytt kapital frigörs till investeringar i förnybar energi och det håller på att ändra världens energiförsörjning.

En marknad i förändring

Sol- och vindkraft blir bara billigare. Det innebär att kapital som tidigare investerats i fossila bränslen, till större del investeras i sol- och vindkraft. Framförallt solkraft, där priset sjunkit med 80 procent sedan 2010.

I soliga länder som Dubai och Jordanien ligger kostnaden för solenergi numera under 60$ per MWh, eller cirka 55 öre per kWh. Det är billigare än el från olja, kol eller gas vilket håller på att förändra hela marknaden.

– Förändringen kan liknas vid en vattendamm som brister, säger Anders Kaijser. Det börjar med en liten rännil där vatten sipprar igenom, men tillslut brister hela dammen och vattnet forsar ner. Fler och fler väljer sol- och vindkraft, på fler och fler marknader.

Ersättare i soliga länder.

Anders Kaijser är övertygad om att största delen av världens energiproduktion på sikt kommer ersättas av framförallt solkraft.
– Redan nu håller solpaneler på grund av priset på att ersätta olja, gas och kol som energikälla i länder med mycket sol eftersom. Desto fler solpaneler och vindkraftverk som byggs, desto mer sjunker kostnaderna på dem.
– Vi ser samtidigt hur oljepriset halverats från över $100 per fat till runt $50 på bara några år vilket exempelvis gjort att Statoil och Shell har övergett planer på att borra i Arktis, eftersom det är olönsamt. Denna utveckling kommer bara att fortsätta, enligt Anders Kaijser.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till sina medlemmarna från enbart förnybara energikällor.
– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder oss för framtiden.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.
– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris