Nytt beslut gör det billigare med solceller

Funderar du på att skaffa solpaneler?
Från årsskiftet blev det enklare för alla aktörer, även privatpersoner, att skaffa solpanel. 2018 satsar regeringen mer pengar på solceller och höjer stödet från 20 procent till max 30 procent av kostnaderna.

Bli medlem på 30 sekunder så pressar Kundkraft ditt elpris varje år

Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till investeringsstöd för solceller. Stödets utformning och ansökningsförfarande ska även ses över, i syfte att förenklas.

– Jag tycker det är mycket bra, och jag tror det kommer öka antalet installationer av solceller, säger Anders Kaijser, vd på Kundkraft.

För att få bidraget måste man göra en ansökan hos Länsstyrelsen i det län man bor. Det sker enkelt genom ansökningsblankett.

Superavtal för solelsproducenter

Sedan länge har Kundkraft erbjudit elavtal för Sveriges elkonsumenter med priser som ligger cirka 20 procent under snittpriset på marknaden. Sedan ett halvår garanterar Kundkraft även bra pris till de som producerar ett överskott av el från solpaneler.

– Kundkraft har som krav att den elleverantör som vinner våra medlemmar betalar spotpris minus balanskostnader för all överproduktion från solcellsanläggningar, säger Anders Kaijser.

Det är lika bra pris som konsumenten hade fått om man sålt solelen direkt på Nordpool och samma elpris som övriga elproducenter får på elmarknaden.

– På så sätt får man ett bra pris på den el man producerar samtidigt som man får ett lågt pris på den el man förbrukar när solen inte skiner. Kundkrafts avtal kommer vara det bästa för de flesta mikroproducenter, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris