Risk för höga elpriser i framtiden

I Kundkrafts långtidsprognos kommer elpriserna att falla fram till 2020, men sen börjar de stiga igen mellan 2020 och 2030. De stora faktorerna är att kärnkraftsreaktorer ska stängas ner i Sverige, Tyskland och Frankrike.

I prognosen gör man bedömningen att energianvändningen minskar fram till 2030.
– Trots en stor befolkningsökning och mycket bostadsbyggande bedöms energianvändningen minska något fram till 2030. Det beror framförallt på installation av effektivare uppvärmning i många byggnader vilket minskar elanvändningen mer än vad energianvändningen för nybyggnation ökar, säger Anders Kaijser som är VD för Kundkraft Sverige AB.

Konstant förbrukning

Andra faktorer som spelar stor roll är industrins energianvändning samt prisnivån på fossila bränslen och utsläppsrätter.
– Utifrån prognoser som Energimarknadsinspektionen tagit fram bedömer vi att industrins energianvändning kommer att vara relativt konstant fram till 2050, säger Anders Kaijser.

Stigande elpriser väntar

Fram till 2025 förväntas elproduktionen i Sverige öka, med större andel vindkraft och mer solkraft.
– Trots att elproduktionen i Sverige ökar något och energianvändningen minskar, är vår bedömning att priset på el kommer att gå upp från 2020 till 2030.
Anledningen till högre elpris mellan 2020-2030 är framförallt stängda kärnkraftverk i Tyskland och Frankrike.
– Tyskland har redan stängt ett antal kärnkraftsreaktorer och kommer att stänga ner samtliga kärnkraftverk till 2022. Trots att man i Tyskland gör omfattande investeringar i förnybar energi tror vi att stängningen av dessa reaktorer kommer att påverka elpriset, säger Anders Kaijser.

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris