Så kan vindkraft till havs ge el till hela världen

Hur ska man kunna tillgodose hela världens energibehov?
Ny forskning visar att vindarna på norra Atlanten är så starka att vindkraftsverk där kan generera tre gånger så mycket energi som vindkraftverk på land, och skulle teoretiskt kunna producera hela världens energibehov.

Vindhastigheten till havs är i genomsnitt 70 procent högre än hastigheten på land, och med teknik för flytande vindkraftverk som nu testas, ökar möjligheterna att ta tillvara på denna energikälla. – Svårigheten har varit att ta tillvara på vindkraften till havs till rimliga kostnader, säger Anders Kaijser, vd på Kundkraft.

Vindkraftverk som byggs nära kusten är redan i dag konkurrenskraftiga jämfört med andra energikällor.
- Men bygger man vindkraftverken längre ut till havs har kostnaderna för att överföra elen till land blivit för höga, berättar Anders

Flytande vindkraftverk

De senaste två åren har kostnaderna sjunkit genom en rad konstruktionsförbättringar vilket gör att vindkraftverk kan byggas längre och längre ut till havs.

För närvarande driftsätts världens första kommersiella vindkraftspark med flytande vindkraftverk 25 kilometer utanför Skottlands kust. Vindkraftverken är totalt 258 meter höga, där 178 meter är ovanför vattenytan och 80 meter under vattenytan.

– De fem flytande vindkraftverken som för närvarande driftsätts utanför Skottland kan generera 30 MW vilket är tillräckligt för att förse cirka 22000 villor med el.

Gå med i Kundkraft och använd bara grön el

För att bidra till mindre klimatpåverkan har Kundkraft valt att genomföra upphandlingar av el från enbart förnybara energikällor. Kundkraft har 250 000 medlemmar som bara använder grön el.
– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbyggnaden av mer långsiktiga sätt att utvinna energi, säger Anders Kaijser.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris. - På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

Till alla artiklar

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris