Vid flytt.

Välj undersida
Elguiden / Jag ska flytta

Ta med det gamla elavtalet eller teckna ett nytt

Vid en flytt kan det vara många saker att tänka på. Att flytta elavtalet är en av dem. Elen i hemmet består av två olika delar – elnätsavtal och elhandelsavtal – och det är samma person som står på båda avtalen. När man flyttar behöver man anmäla flytt till sin nätleverantör och besluta om man ska ta med det gamla avtalet till nya adressen eller teckna nytt. När man anmäler utflytt bryts det gamla avtalet om man inte aktivt väljer att ta med det.

Hos Kundkraft går det bra att ta med sig avtalet till nya adressen när man flyttar. Det enda som behöver göras är att meddela oss på Kundkraft att man vill flytta med elavtalet till sin nya adress.

Så flyttar du med ditt elavtal i samband med flytt

Checklista

1. Kontakta den som är nätleverantör för din nya adress och meddela att du ska flytta in och därmed kommer att bli nätabonnent för adressen. Fråga nätleverantören om följande uppgifter för din nya adress:

  • AnläggningsID
  • NätområdesID
  • Anläggningsadress (är ibland olik från gatuadressen)
  • Beräknad årsförbrukning på nya adressen

2. Kontakta Kundkrafts medlemsservice (medlemsservice@kundkraft.se) och meddela ovanstående uppgifter samt:

  • Inflyttningsdatum. (leveransstart)
  • Val av avtalstyp (fast elpris i 12 mån eller rörligt 12 mån )

© 2021 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601