Elguiden.

Välj undersida
Elguiden / Vad är elguiden

Elguide för full kontroll på elmarknaden

Sveriges elmarknad är komplex. Många olika aktörer och branschspecifika begrepp kan förvilla för konsumenten. För närvarande finns det exempelvis mer än 130 elhandelsbolag och 160 nätbolag i Sverige, och många olika definitioner på enkla begrepp som exempelvis vad som utgör “grön el”.

I Kundkrafts elguide nedan, och på undersidorna om elleverantörer, grön el, energispartips och flytt, försöker vi reda ut begreppen. Saknar du något är vi tacksamma för dina synpunkter så skall vi göra vårt bästa för att förklara det.

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden

Elområde 1
Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.
Elområde 2
Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.
Elområde 3
Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.
Elområde 4
Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och delar av Västra Götalands län.
Karta över Sverige

Svensk el produceras på flera olika sätt

Vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solel, kraftvärme, kondensvärme mm.

  • De största energislagen var följande under 2015
  • Vattenkraft - 74 TWh
  • Kärnkraft - 54 TWh
  • Vindkraft - 17 TWh
  • Kraftvärme - 8 TWh
  • Kraftvärme i industri - 6 TWh
  • övrigt - 0,0 TWh

Det finns flera olika definitioner av miljövänlig el, grön el osv. Läs mer om grön el här

För att få information om hur man flyttar kan du gå hit och här kan du läsa om energispartips för att minska din elförbrukning


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601