Vanliga frågor.

Välj undersida
Elguiden / Vanliga frågor

Om elmarknaden, avtal och Kundkraft

Här svarar vi på de vanligaste frågorna konsumenter har rörande elavtal, elpriser, skatter och annat som kan ha betydelse för varifrån du köper din el och vilka beslut du fattar kring din elförbrukning. Läs på och förstå mer om hur den svenska elmarknaden fungerar.

Vad skiljer Kundkraft från en jämförelsesida?

Kundkraft är till för dig som vill ha ett lågt elpris år efter år, utan att behöva göra någonting. Vi upphandlar 1-årsavtal till våra medlemmar varje år genom en auktion. I våra auktioner bjuds Sveriges alla elbolag in och det bolag som erbjuder lägst pris på grön el vinner (vatten, sol och vind). Dessutom förhandlar vi bort alla fasta avgifter, såsom månads- och årsavgifter, på elpriset (elhandelspriset, inte nätavgiften). Det är alltid det vinnande elbolaget som skickar fakturorna till dig men det är vi som upphandlar avtalet.

På en jämförelsesida får du själv jämföra olika typer av elavtal och ibland kan man hitta lägre priser än hos oss. Men dessa låga priser är ofta kampanjavtal som man måste komma ihåg att säga upp – annars riskerar man att hamna på ett högre pris med fasta avgifter. En jämförelsesida kan passa den som har tid och kunskap att hoppa mellan olika elbolags erbjudanden.

Hur fungerar Kundkrafts upphandlingar?

Våra upphandlingar sker genom en auktion. En gång i månaden (förutom juli) bjuder vi in Sveriges alla elbolag till en auktion för 1-årsavtal. Det elbolag som ger lägst pris på grön el (vatten, sol och vind) vinner och får då leverera el till de medlemmar som varit med i upphandlingen. Efter ett år är varje medlem automatiskt med i en ny upphandling. Alla medlemmar meddelas om sitt nya avtal via mail och brev. Självklart har alla alltid 14 dagars ångerrätt efter varje upphandling. Medlemskapet är helt gratis och kan avslutas när som helst.

Själva budgivningen genomförs i vårt egna mjukvaruprogram där elbolagen loggar in och budar. Vår affärsmodell har funkat finfint sedan 1999.

Kan ni garantera att jag får ett lägre pris?

Nej det kan vi inte, eftersom vi inte vet vilket elavtal du haft tidigare. Vissa nya medlemmar kan ha haft ett kampanjavtal innan. Kampanjavtal prissätts ofta så pass lågt att elhandelsbolaget medvetet går med förlust en kortare period för att locka in kunder. Våra upphandlade elpriser brukar såklart ligga under marknadens snittpris men vi har inga tillfälliga kampanjpriser. Poängen med Kundkraft är att få ett lågt elpris, utan tillkommande avgifter, år efter år utan att behöva tänka på uppsägningstider.

Blir jag av med nätavgiften också?

Nej, men vi tar alltid bort de fasta avgifterna på elhandelspriset. Det handlar oftast om månads- och årsavgifter men vissa elbolag lägger på andra typer av avgifter på elhandelspriset också. Nätbolagen kommer dock alltid att ta ut sina avgifter eftersom det är monopol på den marknaden och inget vi kan göra något åt. Du kommer få en faktura från nätbolaget och en faktura för elhandelspriset från det elbolag som vinner våra upphandlingar.

Mitt elbolag säger att de inte deltar i era upphandlingar?

Vi bjuder in Sveriges alla elbolag till våra upphandlingar. Det innebär dock inte att alla lägger bud i våra upphandlingar. Det finns olika skäl till det; vissa kan inte ta över en stor mängd kunder över en natt och andra anser sig inte behöva fler kunder. Men framförallt ligger vi redan på så låga nivåer för 1-årsavtal så det är svårt att konkurrera om våra priser. Vi har alltid ett startbud som alla elbolag måste acceptera. Om ett elbolag lyfter fram att de inte deltar i våra upphandlingar bör du jämföra våra upphandlade priser med deras priser och alltid fråga om du slipper månads- och årsavgifter.

Kan jag hoppa av när jag vill?

Ja, meddela vår kundtjänst bara så slutar vi upphandla nytt elavtal åt dig. Inga konstigheter eller uppsägningskostnader. Det avtal vi eventuellt upphandlat åt dig löper ut efter ett år. Du har dessutom alltid 14 dagars ångerrätt varje år när vi upphandlar ett nytt avtal åt dig.

Vad menar ni med “bara grön el”?

Vi låter bara elbolag med grön el från sol, vind och vatten vara med i våra upphandlingar. Ingen kärnkraft eller importerad kolkraft. Du kan med gott samvete använda Kundkraft.

Men hur tjänar ni pengar då?

Det elbolag som vinner våra el-auktioner betalar en avgift till oss för att få leverera el till våra kunder. Man kan säga att de köper kunder av oss i ett år (eftersom vi endast har 1-årsavtal).

Hur fungerar ångerrätten?

Medlemskapet i Kundkraft har ingen bindningstid eller uppsägningstid och kan avslutas när som helst. Har ni som medlem deltagit i en elauktion har ni även 14 dagars ångerrätt med elavtalet från det datum ni erhållit er avtalsbekräftelse.

Kan Kundkraft gå in och bryta mitt pågående avtal innan det har löpt ut?

Nej, Kundkraft kan inte bryta avtal innan de har löpt ut. Vi går in och byter ditt avtal först när bindningstiden har löpt ut. För att undvika problem med din uppsägning är det viktigt att du anger korrekta uppgifter när du gör din registrering. De uppgifter du behöver hittar du på din elräkning. Om du inte har tillgång till de uppgifter vi behöver kan du använda dig av vår fullmaktsprocess. Med hjälp av den får vi insyn i ditt pågående avtal och kan sköta kontakten med ditt gamla bolag. Om du själv väljer att lägga in leveransstart och anläggningsid är det viktigt att du själv vet att du är fri att byta från den dagen och att du själv säger upp eventuell automatisk förlängning

Är det det elbolag som betalar Kundkraft mest som vinner auktionen?

Nej, för att vinna elauktionen måste elbolagen lägga ett lägre bud än sina konkurrenter. Det elbolag som erbjuder våra medlemmar bäst pris är det bolag som vinner auktionen. Det vinnande elbolaget betalar sen ett fast arvode till Kundkraft. Arvodet är samma för alla bolag. Kundkraft kan INTE påverka vilket bolag som ska vinna auktionen.

Varför ska jag inte ha tillsvidarepris på el?

Det viktigaste är att fatta ett beslut – oavsett om du väljer ett fast eller rörligt elpris. Om du har flyttat till en ny bostad, eller helt enkelt aldrig har valt elleverantör, blir du tilldelat en leverantör till så kallat tillsvidarepris (normalpris). Dessa priser rör sig långsammare än ett rörligt pris du faktiskt väljer, och det är inte ovanligt att kostnaden i slutändan blir 20-30% dyrare.

Varför ska jag välja rörligt elpris?

Har du ekonomiskt utrymme för en skiftande elkostnad kan rörligt pris vara att föredra. Nackdelen är att du inte exakt vet vad räkningen kommer att hamna på, men fördelen är att det rörliga priset ofta har varit mer fördelaktigt över tid. Tål din ekonomi att elpriset förändrar sig från månad till månad så kan rörligt pris vara det bästa valet.

Varför ska jag välja fast elpris?

Med fast pris vet du exakt vad du kommer få för elkostnad månad efter månad. Beroende på hur lång avtalstid du bestämmer dig för får du ett fast pris och en tydlig post i din budget. Fördelen är att du inte behöver oroa dig för stora höjningar, men nackdelen är att du inte kan dra nytta av då elpriserna rasar. Läs mer om vad du ska tänka på när du jämför elpriser.

Vad innebär inköpspris för el?

En del elleverantörer erbjuder ”el till inköpspris”, vilket kanske låter bra. Du betalar helt enkelt priset leverantören köper el för. Men i själva verket innebär det ofta att du betalar extra avgifter, vilket i slutändan gör att totalpriset blir dyrare än vad du först trodde. Läs mer om el till inköpspris.

Vilka är Sveriges elområden?

Sverige är uppdelat i fyra elområden – detta för att myndigheter ska få en bild av var kraftnätet bör förstärkas och var det finns ett elöverskott. Uppdelningen i elområden följer också EU:s vilja att människor ska kunna köpa el varifrån de vill och hur tillgången är i olika områden. Sverige är uppdelat i fyra elområden som utgår från Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö. Generellt kan man säga att de norra områdena har elöverskott medan de södra har ett elunderskott.

Hur byter jag elleverantör?

Att byta elleverantör är enkelt. Ofta räcker det med ett telefonsamtal eller att du sköter bytet online. Så det praktiska ska inte stå i vägen. Sedan beror det på vilket avtal du har idag. Har du tillsvidarepris eller ett rörligt obundet avtal kan du byta när du vill. Om du har ett fast elpris eller ett rörligt bundet avtal får du undersöka när avtalet går ut. Flyttar du har du dessutom chans att byta elleverantör – se också till att säga upp elavtalet för din gamla bostad i samma veva.

 1. Kontakta den som är nätleverantör för din nya adress och meddela att du ska flytta in och därmed kommer att bli nätabonnent för adressen. Fråga nätleverantören om följande uppgifter för din nya adress:
  • anläggningsID
  • nätområdesID
  • anläggningsadress (är ibland olik från gatuadressen)
  • beräknad årsförbrukning på nya adressen
 2. Kontakta Kundkrafts medlemsservice (medlemsservice@kundkraft.se) och meddela ovanstående uppgifter samt:
  • inflyttningsdatum. (leveransstart)
  • Val av avtalstyp (fast elpris i 12 mån eller rörligt 12 mån )
Vilken är min årsförbrukning av el?

Sverige är ett kallt land och med ett snitt på 14 000 kWh per person och år ligger vi i topp internationellt sett. Med det sagt skiljer sig vår årsförbrukning av el åt markant beroende på hur och var vi bor. Värmer du upp villan eller radhuset med direktverkande el är kostnaden långt mycket högre än den hushållsel du betalar för i en lägenhet. Bor du i villa är det inte ovanligt att årsförbrukningen hamnar på 25 000-30 000 kWh medan du förbrukar knappt en tiondel av det i en lägenhet. Läs tips för att sänka elförbrukningen.


© 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601