Vanliga frågor.

Välj undersida
Elguiden / Vanliga frågor

Om elmarknaden, avtal och Kundkraft

Här svarar vi på de vanligaste frågorna konsumenter har rörande elavtal, elpriser, skatter och annat som kan ha betydelse för varifrån du köper din el och vilka beslut du fattar kring din elförbrukning. Läs på och förstå mer om hur den svenska elmarknaden fungerar.

Vad skiljer Kundkraft från en jämförelsesida?

Kundkraft är till för dig som vill ha ett lågt elpris år efter år, utan att behöva göra någonting. Vi upphandlar 1-årsavtal till våra medlemmar varje år genom en auktion. I våra auktioner bjuds Sveriges alla elbolag in och det bolag som erbjuder lägst pris på grön el vinner. Dessutom förhandlar vi bort alla fasta avgifter, såsom månads- och årsavgifter, på elhandelspriset. Det är alltid det vinnande elbolaget som skickar fakturorna till dig men det är vi som upphandlar avtalet. De priser du får som medlem i Kundkraft får du inte på vanlig väg genom samma elbolag.

På en jämförelsesajt får du själv jämföra olika typer av elavtal och ibland kan man hitta lägre priser än hos oss. Men dessa låga priser är kampanjavtal med lockpriser, som man måste komma ihåg att säga upp. Annars hamnar man på ett högre pris med fasta avgifter. En jämförelsesida kan passa den som har tid och kunskap att hoppa själv mellan olika elbolag samt kan komma ihåg att säga upp avtalen.

Hur fungerar Kundkrafts upphandlingar?

Våra upphandlingar sker genom en auktion. En gång i månaden (förutom juli) bjuder vi in Sveriges alla elbolag till en auktion för 1-årsavtal. Anledningen till att det är en gång i månaden är för att alla nya medlemmar snabbt ska kunna få ett avtal, utöver att tidigare medlemmar ska få nya avtal beroende på vilken månad de blivit medlemmar tidigare år.

Det elbolag som ger lägst pris på grön el i auktionen vinner. Detta elbolag får då leverera el och fakturera våra medlemmar i ett år. Efter ett år genomför vi automatiskt en ny upphandling. Alla medlemmar meddelas om sitt nya avtal via mail och brev. Självklart har alla medlemmar alltid 14 dagars ångerrätt efter varje upphandling. Medlemskapet är helt gratis och kan avslutas när som helst.

Själva budgivningen genomförs i vårt egna mjukvaruprogram där elbolagen loggar in och budar. Vår affärsmodell har funkat finfint sedan 1999.

Det enda jag behöver göra är att skriva in mitt personnummer?

Ja, ungefär så. Skriv in ditt personnummer så tas du vidare till att fylla i dina kontaktuppgifter, samt välj fast eller rörligt pris. När du sedan väljer att “gå med” så blir du medlem i Kundkraft vilket innebär att du ger oss en fullmakt att säga upp ditt befintliga elavtal samt upphandla ett nytt åt dig. När ditt befintliga elavtal gått ut ser vil till att du är med i vår upphandling så snart som möjligt. Du får då ett nytt 1-årsavtal med det elbolag som erbjöd lägst pris på grön el. Vi håller dig uppdaterad från att du blir medlem till att du får ditt nya avtal. Det nya elbolaget skickar fakturorna direkt till dig, utan fasta avgifter som vi också har förhandlat bort. Efter ett år upphandlar vi ett nytt elavtal till dig, utan att du behöver göra någonting. Och så rullar det på år efter år.

Mitt elbolag säger att de inte deltar i era upphandlingar?

Vi bjuder alltid in Sveriges alla elbolag till våra upphandlingar. Det innebär dock inte att alla lägger bud i våra upphandlingar. Men det beror helt enkelt på att de inte kan konkurrera med de låga prisnivåer vi redan ligger på för 1-årsavtal. Vi har alltid ett startbud som alla elbolag måste acceptera.

Om ditt elbolag anser sig vara billigare än oss bör ni fråga om de kan erbjuda samma låga prisnivå som oss, år efter år utan några tillkommande avgifter på elpriset (inklusive elcertifikat och månads-/årsavgifter). Man ska också akta sig för att binda sig längre än ett år för att inte riskera att fastna i ett för högt pris om priset från elbörsen går ner.

Kan ni garantera att jag får ett lägre elpris?

Nej det kan vi inte, helt enkelt eftersom vi inte vet vilket elavtal du har nu. Det vi dock kan garantera är att du år efter år kommer att ligga på ett lågt elpris, under marknadens snitt, utan onödiga avgifter såsom månads- och årsavgifter. Detta utan att våra medlemmar behöva göra någonting. Om en ny medlem tidigare haft ett kampanjavtal så kan det svårt för oss att klå det; kampanjavtal prissätts ofta så lågt så att elbolagen medvetet går med förlust för att locka in kunder, som sen glömmer att säga upp avtalen (och då hamnar på ett högre pris med avgifter).

Kan jag hoppa av när jag vill?

Ja, meddela vår kundtjänst bara så slutar vi upphandla nytt elavtal åt dig. Inga konstigheter eller uppsägningskostnader. Det avtal vi eventuellt upphandlat åt dig löper ut efter ett år. Du har dessutom alltid 14 dagars ångerrätt varje år när vi upphandlar ett nytt avtal åt dig.

Vad menar ni med “bara grön el”?

Vi låter bara elbolag med grön el från sol, vind och vatten vara med i våra upphandlingar. Ingen kärnkraft eller importerad kolkraft. Du kan med gott samvete använda Kundkraft.

Men hur tjänar ni pengar då?

Det elbolag som vinner våra el-auktioner betalar en avgift till oss för att få leverera el till våra kunder. Man kan säga att de köper kunder av oss i ett år (eftersom vi endast har 1-årsavtal).

Hur fungerar ångerrätten?

Medlemskapet i Kundkraft har ingen bindningstid eller uppsägningstid och kan avslutas när som helst. Har ni som medlem deltagit i en elauktion har ni även 14 dagars ångerrätt med elavtalet från det datum ni erhållit er avtalsbekräftelse.

Kan Kundkraft gå in och bryta mitt pågående avtal innan det har löpt ut?

Nej, Kundkraft kan inte bryta avtal innan de har löpt ut. Vi går in och byter ditt avtal först när bindningstiden har löpt ut. För att undvika problem med din uppsägning är det viktigt att du anger korrekta uppgifter när du gör din registrering. De uppgifter du behöver hittar du på din elräkning. Om du inte har tillgång till de uppgifter vi behöver kan du använda dig av vår fullmaktsprocess. Med hjälp av den får vi insyn i ditt pågående avtal och kan sköta kontakten med ditt gamla bolag. Om du själv väljer att lägga in leveransstart och anläggningsid är det viktigt att du själv vet att du är fri att byta från den dagen och att du själv säger upp eventuell automatisk förlängning

Är det det elbolag som betalar Kundkraft mest som vinner auktionen?

Nej, för att vinna elauktionen måste elbolagen lägga ett lägre bud än sina konkurrenter. Det elbolag som erbjuder våra medlemmar bäst pris är det bolag som vinner auktionen. Det vinnande elbolaget betalar sen ett fast arvode till Kundkraft. Arvodet är samma för alla bolag. Kundkraft kan INTE påverka vilket bolag som ska vinna auktionen.

Varför ska jag inte ha tillsvidarepris på el?

Det viktigaste är att fatta ett beslut – oavsett om du väljer ett fast eller rörligt elpris. Om du har flyttat till en ny bostad, eller helt enkelt aldrig har valt elleverantör, blir du tilldelat en leverantör till så kallat tillsvidarepris (normalpris). Dessa priser rör sig långsammare än ett rörligt pris du faktiskt väljer, och det är inte ovanligt att kostnaden i slutändan blir 20-30% dyrare.

Varför ska jag välja rörligt elpris?

Har du ekonomiskt utrymme för en skiftande elkostnad kan rörligt pris vara att föredra. Nackdelen är att du inte exakt vet vad räkningen kommer att hamna på, men fördelen är att det rörliga priset ofta har varit mer fördelaktigt över tid. Tål din ekonomi att elpriset förändrar sig från månad till månad så kan rörligt pris vara det bästa valet.

Varför ska jag välja fast elpris?

Med fast pris vet du exakt vad du kommer få för elkostnad månad efter månad. Beroende på hur lång avtalstid du bestämmer dig för får du ett fast pris och en tydlig post i din budget. Fördelen är att du inte behöver oroa dig för stora höjningar, men nackdelen är att du inte kan dra nytta av då elpriserna rasar. Läs mer om vad du ska tänka på när du jämför elpriser.

Vad innebär inköpspris för el?

En del elleverantörer erbjuder ”el till inköpspris”, vilket kanske låter bra. Du betalar helt enkelt priset leverantören köper el för. Men i själva verket innebär det ofta att du betalar extra avgifter, vilket i slutändan gör att totalpriset blir dyrare än vad du först trodde. Läs mer om el till inköpspris.

Vilka är Sveriges elområden?

Sverige är uppdelat i fyra elområden – detta för att myndigheter ska få en bild av var kraftnätet bör förstärkas och var det finns ett elöverskott. Uppdelningen i elområden följer också EU:s vilja att människor ska kunna köpa el varifrån de vill och hur tillgången är i olika områden. Sverige är uppdelat i fyra elområden som utgår från Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö. Generellt kan man säga att de norra områdena har elöverskott medan de södra har ett elunderskott.

Hur byter jag elleverantör?

Att byta elleverantör är enkelt. Ofta räcker det med ett telefonsamtal eller att du sköter bytet online. Så det praktiska ska inte stå i vägen. Sedan beror det på vilket avtal du har idag. Har du tillsvidarepris eller ett rörligt obundet avtal kan du byta när du vill. Om du har ett fast elpris eller ett rörligt bundet avtal får du undersöka när avtalet går ut. Flyttar du har du dessutom chans att byta elleverantör – se också till att säga upp elavtalet för din gamla bostad i samma veva.

 • 1. Kontakta den som är nätleverantör för din nya adress och meddela att du ska flytta in och därmed kommer att bli nätabonnent för adressen.
 • Fråga nätleverantören om följande uppgifter för din nya adress:
  • - anläggningsID
  • - nätområdesID
  • - anläggningsadress (är ibland olik från gatuadressen)
  • - beräknad årsförbrukning på nya adressen
 • 2. Kontakta Kundkrafts medlemsservice (medlemsservice@kundkraft.se) och meddela ovanstående uppgifter samt:
  • - inflyttningsdatum. (leveransstart)
  • - Val av avtalstyp (fast elpris i 12 mån eller rörligt 12 mån )

Vilken är min årsförbrukning av el?

Sverige är ett kallt land och med ett snitt på 14 000 kWh per person och år ligger vi i topp internationellt sett. Med det sagt skiljer sig vår årsförbrukning av el åt markant beroende på hur och var vi bor. Värmer du upp villan eller radhuset med direktverkande el är kostnaden långt mycket högre än den hushållsel du betalar för i en lägenhet. Bor du i villa är det inte ovanligt att årsförbrukningen hamnar på 25 000-30 000 kWh medan du förbrukar knappt en tiondel av det i en lägenhet. Läs tips för att sänka elförbrukningen.


© 2020 Kundkraft AB. Org. nr: 556515-1627